وجود 110 معدن فعال در لرستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم هفته فرهنگی و اقتصادی استان لرستان با اشاره به وجود 110 معدن فعال در استان از فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری دعوت کرد.

به گزارش ارانیکو به نقل از شاتا، مهندس نعمت زاده با اشاره به قوانین حمایتی برنامه ششم برای مناطق کمتر برخوردار، خطاب به سرمایهگذاران گفت: عشق به سرمایهگذاری در وطن، معافیتهای مالیاتی و اصلاح برخی قوانین میتواند کمک مؤثری برای سرمایهگذاری در استان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت استان لرستان گفت :  لرستان از لحاظ تنوع منابع معدنی برای جلبنظر فعالان اقتصادی کشور بینظیر است و با بیش از 110 معدن فعال و حدود 4 میلیارد تن ذخایر پیشبینی شده معدنی از استانهای غنی در زمینه وجود معادن کانی فلزی و غیرفلزی است. به طوری که در حوزه کانیهای غیرفلزی صنعت سنگ این استان حرفهای زیادی برای گفتن در جهان دارد و مطابق آخرین آمارها تاکنون 17 نوع ماده معدنی در استان شناسایی و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است که میتوان با انجام اکتشافات گستردهتر این رقم را افزایش داد.

وی ضمن اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مساعدت سرمایه گذاران در این منطقه گفت: ما به عنوان خادم شما تعهد میکنیم هر کار خوبی در زمینه صنعت، معدن و تجارت در استان انجام شود ، مساعدت کنیم و افزود : وظیفه دولت حمایت از اقدامات بخش خصوصی است.

گفتنی است : تهران به مدت 5 روز میزبان بزرگترین رویداد لرستانشناسی در قالب هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان است و سه استان برگزیده کشور در پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی میشوند. یاد آوری میگردد که استان لرستان، اولین استان برگزیده در پایلوت اقتصاد مقاومتی شده است.

مطالب مرتبط
فرصت توسعه‌ای برای بخش معدن و صنایع معدنی با لغو تحریم‌ها
مشاهده نظرات