مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری:

فرآیند پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در ایران فوق‌العاده راحت است

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری تأکید کرد: برای بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح کشور، اطلاعات کافی و وافی نیاز است.

احمد جمالی چهارشنبه در نخستین همایش اقتصادی فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان ملایر، افزود: اطلاعات ارائه شده در رابطه با فرصتهای سرمایهگذاری در ملایر، یکسری اطلاعات کلی بود که لازم است به صورت تکمیلی ارائه شود.

وی اظهار کرد: این حق طبیعی سرمایهگذاران است که اطلاعاتی دقیق، جزئی و متقنی از پروژه مورد نظر خود داشته باشند تا از بازگشت منابع مالیشان اطمینان حاصل کنند.

جمالی با اشاره به فراهم شدن بستههای قانونی و مشوقهای سرمایهگذاری در سطح کشور، ادامه داد: گام نخست معرفی پروژههای قابل سرمایهگذاری و بازازیابی آنها است که در این راستا قوانین و مقررات لازم برای این کار در کشور فراهم شده است.

وی با تأکید بر اینکه قانون حمایت از سرمایهگذار مبنای عمل ما در این حوزه است، خاطرنشان کرد: روش تأمین منابع مالی هر پروژه با پروژه دیگر کاملاً متفاوت است.

مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری کشور افزود: در این سازمان بستر قانونی برای همه روشهای سرمایهگذاری خارجی در کشور تدارک دیده شده و محدودیتی در زمینه حجم و میزان سرمایهگذاری نداریم.

جمالی یادآورشد: فرآیند پذیرش سرمایهگذار خارجی در ایران، یک فرآیند فوقالعاده راحت است به طوریکه همان حقوق و مزایا و بستههای تشویقی که برای سرمایهگذاران داخلی درنظر گرفتهایم، برای کلیه سرمایهگذاران خارجی نیز لحاظ میکنیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات