در حاشیه شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین

وزیر اقتصاد با دو بانک چینی تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد

در حاشیه شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با دو بانک چینی تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد.

علی طیبنیا وزیر اقتصاد ایران که برای شرکت در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و چین به پکن سفر کرده است، در دیدار با وانگ یانگ معاون نخستوزیر چین به افزایش همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.

در این دیدار، همچنین وانگ معاون نخستوزیر چین گفت: دو کشور از سابقه دوستی طولانی برخوردار هستند و موقعیت بسیار بالا و ظرفیتهای عمیق برای همکاری دارند. ایران و چین باید سازوکارهای اجرایی شدن تعهدات اقتصادی مشترک را آماده کند و همکاریها را به سوی عملی شدن در همه بخشها پیش ببرند، تا اینکه همکاریهای دوجانبه به سطح جدیدی برسد.

طیبنیا گفته است ایران تصمیم به گسترش روابط خود با چین در تمامی حوزهها دارد و روابط تهران و پکن تحت تأثیر سیاستهای متشنج جهان قرار نخواهد گرفت.

به گفته طیبنیا، مبادلات تجاری دوجانبه طی 30 سال گذشته 100 برابر افزایش یافته و سطح همکاریها از تجارت صرف نفت به سرمایهگذاری در زیرساختها توسعه یافته است.

به گفته وزیر اقتصاد ایران، دو کشور ایران و چین میتوانند در منابع انرژی و سرمایهگذاری، مشترک همکاری داشته باشند.

در حاشیه برگزاری این نشست، وزیر اقتصاد ایران دو یادداشت تفاهم با بانک صادرات و واردات (اگزیم بانک) و بانک توسعه (سیدیبی) با چین امضا کرده است که براساس آن اعتبارات مالی، اجرای طرحهای اقتصادی در کشور توسط این بانکها تأمین خواهد شد.

پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور اسفند ماه سال 92 به میزبانی تهران برگزار شد.

مشاهده نظرات