جزئیات توسعه همکاری اقتصادی ایران با ۶ کشور آمریکایی

جزئیات توسعه همکاری اقتصادی ایران با شش کشور آمریکای لاتین اعلام شد.

قرار است به زودی هیاتی سیاسی و اقتصادی از ایران به کشورهای ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی و بولیوی سفر کنند و علاوه بر طرح مباحث دیپلماتیک کلان با این کشورها در مورد مسائل مختلف اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری تفاهماتی را مدنظر قرار دهند.

انتخاب این کشورها موجب خواهد شد تا سرمایهگذاری مشترک با آنها در کشوری ثالث رقم بخورد و به این ترتیب بسیاری از کشورهای پیرامون این شش کشور در آمریکای لاتین به عنوان بازار هدف مدنظر قرار داده شده و ایران سهمی از بازار آنها را به خود اختصاص دهد.

تصمیمگیری توسعه روابط در سطح کلان دیپلماسی کشوری از طریق وزارت امور خارجه مدنظر قرار گرفته و در این بین علاوه بر اعزام هیاتی سیاسی، هیاتی اقتصادی نیز متشکل از برخی مسئولان حوزه بازرگانی و نیز برخی از اعضای مربوط به بخش خصوصی حضور خواهند داشت تا با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین توسعه و ارتقای سطح همکاری طرفین را مدنظر قرار دهند.

پیش از این ایران با کشوری همچون ونزوئلا تعاملات خوبی را در حوزه تجارت، صادرات و واردات داشته و به همین دلیل به منظور حفظ بازارهای موجود سعی در ادامه تعاملات با چنین کشوری را دارد. علاوه براین برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین به دلیل توسعه روابط اقتصادی پس از برجام در نظر گرفته شدند تا در بخشهای مختلف تجاری تعاملات با آنها انجام شود.

برای هر یک از این شش کشور با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای آنها روابط اقتصادی مختلفی تعریف شده است تا اجرای پروژههای مشترک و سرمایهگذاری در بازارهای ثالث از این طریق رقم بخورد.

با اعزام هیات ایرانی برگزاری نشستهای رودررو بین تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی با طرفین متناظر آنها، تفاهم در دستگاهها و بخشهای مختلف، تفاهم مربوط به توسعه روابط تجاری با سازمانهای متناظر، توسعه صادرات، ابزارهای تشویقی صادراتی و نیز چندین و چند مقوله دیگر انجام میشود و با توجه به ظرفیتهای نسبی و رقابتی به منظور تامین منابع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری اقتصادی با این کشورها در دستور کار قرار میگیرد.

علاوه بر واردات مواد غذایی از جمله گوشت و نیز برخی دانههای گیاهی صادرات در بخشهایی همچون خشکبار، فرش، محصولات دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، خدمات فنی و مهندسی و حوزههای بیوتکنولوژی مدنظر قرار میگیرد تا به این ترتیب وارد فاز جدیدی از همکاری اقتصادی با آمریکای لاتین شویم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات