آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران/ حتما نباید فیش نقدی ارایه کنند!

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران بابت قرارداد قبلی خود خبرداد و گفت: برای پرداخت غرامت که حتما نباید فیش نقدی ارایه کنند.

امیرحسین قناتی گفت: پرداخت غرامت از سوی شرکت فرانسوی پژو به ایران در قراردادی که میان ایران و این شرکت منعقد شد، دیده شده است و البته این موضوع ربطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد؛ اما باید اطمینان داشت هر آنچه که در قرارداد لحاظ شده و جزو تعهدات دو طرف است، حتما اجرایی خواهد شد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پرداخت غرامت هم ۱۰۰ درصد انجام میشود و آغاز شده، ضمن اینکه حتما نباید برای این پرداخت، فیش نقدی ارایه کنند؛ بلکه هر  آنچه که در قرارداد دیده شده است، پرداخت میشود. وی تصریح کرد: البته این غرامت در طول مدت زمان قرارداد، پرداخت میشود و هر تعهدی که هر طرفی داشته باشد از جمله پرداخت غرامت، اجرا و نصب خط تولید، فروش و صادرات انجام خواهد شد.

به گفته قناتی، شرکت جوینت ونچر مشترک میان ایران و پژو تشکیل شده و هیات مدیره آن بالغ بر یک ماه است که مشغول به کار هستند، بنابراین آموزش نیروی انسانی که از جمله موارد پرداخت در قالب غرامت بود نیز به زودی آغاز میشود و همه تعهدات در این رابطه، در طول قرارداد قابل انجام است و ۱۰۰ درصد اجرایی میشود.

هاشم یکهزارع، هجدهم بهمن ماه سال ۹۴ با اشاره به جزئیات پرداخت غرامت قرارداد قبلی پژو به ایران، گفت: در تفاهمنامه و قرارداد جدیدی که به تازگی میان ایران خودرو و پژو منعقد شده، پرداخت غرامت از سوی پژو به ایران خودرو به صورت تضمین شده صورت خواهد گرفت. در قرارداد جدید بندی راجع به پرداخت غرامت وجود دارد و در عین حال تفاهمنامه جداگانهای هم برای چگونگی پرداخت این غرامت با پژو منعقد شده است.

وی تصریح کرد: مذاکراتی که با پژو صورت گرفت، بر این مبنا بود که پس از ترک این خودروساز فرانسوی در زمان آغاز تحریمها، خطوط تولید ایران خودرو دچار کاهش تولید و ضرر و زیان متحمل شد؛ بر این اساس، ما در مذاکره با پژو تلاش کردیم غرامت درخواستی از این خودروساز فرانسوی را محاسبه کرده و بعد از مذاکرات زیاد و پذیرش سرسختانه آنها، مقرر شد که بخشی از این مبلغ به صورت نقدی به ایران خودرو پرداخت و بخشی دیگر نیز در پکیج متفاوتی از تربیت نیروی انسانی تا بهینهسازی خطوط تولید خودروهای فعلی پژو دیده شود.

یکهزارع، خاطرنشان کرد: کل بستهای که برای غرامت پژو به ایران تدوین و تصویب شده، ارزشی معادل ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو دارد که ۱۱۶ میلیون یورو آن خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته است، ضمن اینکه ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو مربوط به مسائل عادی است که در یک پکیج دیده شده است. همچنین ۲۵ میلیون یورو از پژو، قطعات مجاز خودروهای تولید قبل را دریافت خواهیم کرد، ضمن اینکه معادل ۱۱ میلیون یورو بابت قطعات خط تولید پژو ۲۰۷ به ایران داده خواهد شد.

وی گفت: ۱۱ میلیون یورو از طلبهای پژو از ایران خودرو که به صورت نقدی قرار بود پرداخت شود، براساس این غرامت دیگر پرداخت نخواهد شد؛ در این میان، خودروهایی که قبل و بعد از تحریم و تا روز انعقاد قرارداد تولید شده نیز بخش دیگری از این غرامت میشوند، چرا که ایران خودرو ملزم بود ۶۹ میلیون یورو به پژو بپردازد که در قالب این تفاهمنامه این رقم دیگر پرداخت نمیشود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص تاثیر پرداخت این میزان غرامت در بازار سهام نیز گفت: اثرات سود و زیان این غرامت در وضعیت فعلی ۴۷ میلیون یورو است که اثر مستقیم بر سود و زیان ایران خودرو دارد و در رویالتی پرداخت نمیشود، اثرات سود و زیان این قسمت تنها ۴۷ میلیون یورو محاسبه میشود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ایران خودرو در خریدهایی که بر روی قوای محرکه از پژو صورت خواهد داد، بخشی از این غرامت را به صورت غیرمستقیم دریافت میکند، ضمن اینکه پژو قرار است کارشناسانی را برای کار بر روی محصولات جاری ایران خودرو به ایران اعزام کند که معادل ۴ میلیون یورو هزینه برای پژو در برخواهد داشت و منجر به بهبود کیفیت تولیدات قبلی ایرانخودرو خواهد شد، ضمن اینکه نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز پرسنل ایران خودرو از سوی پژو آموزش خواهند دید.

یکهزارع خاطرنشان کرد: معادل یک میلیون یورو در اختیار ایران خودرو قرار میگیرد که در موضوع بهبود سیستمها، کار عملیاتی انجام دهد. در عین حال، در پکیج غرامت در خصوص رویالتی نیز مواردی دیده شده که از جمله آن پرداخت رویالتی یک خودرو برای استفاده از پلتفرم پژو است که باید از سوی ایران خودرو به مبلغ ۱۵۰ یورو به پژو پرداخت میشد اما هماکنون براساس تفاهمنامه جدید بر روی هر محصول تنها ۱۰۰ یورو پرداخت خواهیم کرد که بر این اساس برای دو میلیون خودروی تولیدی در قالب قرارداد جدید این رویالتی به ۳۰ یورو کاهش یافته است.

وی افزود: برای خودروهای پژو ۲۰۶، ۲۰۷، ۴۰۵ و پارس هم ایران خودرو باید رویالتی بپردازد که براساس مذاکره، قرار بر این شد که برای خودروهایی که از بعد از زمان انعقاد قرارداد تولید میشوند، تنها ۱۰ یورو پرداخت شود که با تیراژ سال آتی ایران خودرو، کل درآمد حاصل از این تخفیف ۱۴۰ میلیون یورو خواهد بود.

مشاهده نظرات