قائم مقام وزیر کار خبر داد

بررسی حذف ۳ تا ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر در دولت/ شناسایی ۲۴ میلیون نفر برای حذف یارانه ممکن نیست

قائم مقام وزیر کار با بیان این که مصوبه مجلس برای حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر به طور کامل قابلیت اجرایی ندارد گفت: دولت برسر حذف ۳ تا ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی در حال بحث و چانه‌زنی است.

ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به اینکه  برنامه وزارت کار برای اجرای مصوبه حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی چیست گفت:مصوبه مجلس برای حذف یارانهبگیران به طور کامل قابلیت اجرایی ندارد.

وی با بیان اینکه در حال شناسایی خانوارهای ثروتمند هستیم افزود: وزارت کار معتقد است شناسایی 24 میلیون نفر برای حذف یارانهها ممکن نیست. تاکنون دولت فعلاً همان 3میلیون نفر را حذف کرده است. برای حذف مابقی ثروتمندان دست نگه داشتهایم تا شناسایی به صورت کامل صورت گیرد.

قائم مقام وزیر کار با بیان اینکه دولت برسر حذف 3 تا 10میلیون نفر از یارانهبگیران فعلی در حال بحث و چانهزنی است ادامه داد: دولت قصد دارد حذف یارانهها را با کمترین خطا  انجام دهد و افراد با درآمدهای کافی از لیست یارانهبگیران حذف شوند.

مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی شرایط حذف 24 میلیون یارانه بگیر به شرح زیر است:

بخش عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر درآمد آنان است که در گروههای ذیل قرار دارند:

گروه اول:
کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35میلیون تومان است.

گروه دوم:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

گروه سوم:
کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداریها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

گروه چهارم:
کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانکها و بیمهها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

گروه پنجم:
کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

گروه ششم:
کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروههای یاد شده ذکر نشدند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات