فرهنگ کسب‌وکار در گرجستان

گرجستان از جمله کشورهایی است که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد و عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو از اهداف این کشور است.

گرجیها بزرگترین قوم گرجستان هستند. آذربایجانیهای گرجستان نیز بزرگترین اقلیت قومی گرجستان به شمار میروند. به عنوان یکی از قدیمیترین فرهنگها در جهان، گرجستان دارای برخی استانداردهایی از آداب و رسوم است که میتوان گفت به شدت با دنیای غرب متفاوت است. فرهنگ کسب و کار در این کشور بهطور قابل ملاحظهای غیررسمیتر از دیگر کشورهای منطقه است. گرجیها به سنتها و آداب و رسوم ملی خود بسیار افتخار میکنند و از میهمان خود نیز انتظار دارند تا از آنها پیروی کنند. درک این تفاوتها به شما کمک خواهد کرد تا روابط بهتری ایجاد کنید و در کسبوکارتان موفق باشید.

اقتصاد

گرجستان طی دهه گذشته مشکلات اقتصادی قابلتوجهی را تجربه کرده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زیرساختهای گرجستان به شدت آسیب دید و جنگ داخلی و بیثباتی سیاسی، تورم فزاینده و رکود را در تولید این کشور ایجاد کرد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از گرجیهایی که زندگیشان به اقتصاد برنامهای مرکزی شوروی وابسته بود، مشاغل و درآمدهای خود را از دست دادند و شکاف بین فقیر و غنی گسترده شد. بنابراین، گرجیها سوالاتی در مورد اوضاع مالی خود را ممکن است در حکم توهین به خود تلقی کنند. اما در گرجستان با محور قرار دادن انتقال تقریبا همه بنگاههای کوچک مقیاس به سمت مالکیت خصوصی و کاهش موازی نقش اقتصادی دولت، اصلاحات ساختاری بزرگ در این کشور ایجاد شد. این اقدامات در مشارکت با یکدیگر منجر به رشد قوی سالانه پس از دوران استقلال از شوروی (5/5 درصد در سال 2010) و نرخ تورم قابل مدیریت شد. گرچه نرخ بیکاری و فقر گسترده همچنان بالاست. در زمان شوروی سابق موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب گرجستان موجب شد تا صنعت کشاورزی در این کشور بسیار پیشرفت کند و یکی از صادرکنندگان میوه و سبزیجات و چای به سایر کشورهای شوروی بوده است.

صنعت گردشگری نیز در این کشور همواره از رونق خوبی برخوردار بوده است. و با وجود اینکه بعد از فروپاشی شوروی سطح تولیدات این کشور بهدلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی کاهش یافت، اما در حال حاضر اقتصاد گرجستان رو به بهبود است و گردشگری یکی از بخشهای مهم خدماتی در این کشور محسوب میشود که حتی در دوران قبل از استقلال نیز از رونق برخوردار بود. بخش کشاورزی که حدود یک سوم کل تولید را شامل میشود و میوه، تنباکو، گندم و چغندرقند تولید میکند و گوسفند و بز بهطور گسترده پرورش داده میشود. واردات مهم گرجستان به سایر کشورها شامل سوخت، ماشینآلات، تجهیزات حملونقل و دیگر مواد غذایی و دارویی است و شرکای تجاری بزرگ این کشور روسیه، انگلستان، ترکیه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا، همچنین آذربایجان، اوکراین و ارمنستان هستند. براساس گزارش دفتر آمار ملی گرجستان در سال 2015، سرمایهگذاری مستقیم خارجی 1/56 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن 11درصد کاهش داشته است.

نکاتی که باید بدانید

• دعوتهای رخدادهای فرهنگی را بپذیرید؛ بهخصوص اگر این دعوتها از جانب خانواده میزبان یا همکاران شما باشد. بهخاطر داشته باشید که گرجیها بسیار میهماننواز هستند و حضور شما را به عنوان نماد موفقیت میبینند.

• زمانی که با یک گرجی ملاقات میکنید با او دست بدهید. میتوانید برای ایجاد روابط نزدیکتر به او بگویید «gamarjoba» که به معنای «سلام» است.

• هنگام خطاب کردن افراد از کلمات «Batono» به معنای آقا یا «Kalbatono» به معنای خانم استفاده کنید.

• جامعه گرجستان یک جامعه سلسلهمراتبی است. افراد بسته به سن، موقعیت و قدرتشان لایق احترام هستند. از آنهایی که در راس این هرم هستند انتظار میرود تا برای کل گروه تصمیم بگیرند؛ تصمیماتی که برای گروهشان بهترین تصمیم است.

• افراد مسن عموما از اعتبار و احترام بالایی برخوردار هستند.

• جلسات اغلب طی نهار یا شام صورت میپذیرد. طی این مدت به میزبان گرجی خود اجازه دهید تا در مورد شما بیشتر بداند. از میز شامتان لذت ببرید. صرف غذا زمانی را برای با هم بودن و لذت بردن از حضور یکدیگر فراهم میکند.

• تماس چشمی خود را حفظ کنید. ارتباط چشمی مستقیم صداقت شما را میرساند. عدم این کار و تماسهای چشمی گاه به گاه ممکن است به غلط این گونه استنباط شود که شما حقیقت را نمیگویید.

• کارتهای ویزیت بدون هیچ تشریفات رسمی مبادله میشوند. اگر یک سمت کارت ویزیت خود را به زبان گرجی یا روسی ترجمه کنید، قطعا تاثیر مثبتی بر مخاطب خود خواهید گذاشت.

• معرفی افراد در شروع جلسات یک امر معمول است. در این معرفیها عموما سعی میشود ابتدا افراد ارشد معرفی شوند؛ گرچه زنان ابتدا معرفی میشوند. آماده باشید که در شروع جلسه خلاصهای از پیشزمینه، تجربه و هدف کلی ملاقات با شما با مدعوین در میان گذاشته شود.

• انتظار نداشته باشید که قراردادها طی جلسه اول امضا شوند. اولین جلسات اغلب صرف این میشود که دو طرف ارزیابی کنند که آیا میتوانند با یکدیگر کار کنند یا خیر.

• گرجیها از اظهار احساسات خود هراسی ندارند. اگر آنها خشم و ناامیدی خود را نشان دهند، شگفتزده نشوید.

• بهطور مشابه گرجیها میتوانند سخنرانان برانگیزندهای باشند. زمان صحبت در مورد یک موضوع، ممکن است تون صدایشان یا حالات دستشان تغییر کند.

• ساعات باز شدن ادارات دولتی در گرجستان از ساعت 10 صبح تا 6 عصر است. بخشهای خصوصی معمولا شنبهها باز هستند.

مشاهده نظرات