تولید شمش در فولاد کویر دامغان با بهره‌گیری از روشی نوین

مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجتمع فولاد کویر دامغان از پایین آمدن هزینه تولید شمش فولاد با به کارگیری روش نوین تولید در این واحد خبرداد و گفت: این شرکت می‌تواند با توجه به تکنولوژی انتخاب شده، محصول کیفی تولید شده خود را با قیمت رقابتی به مشتریان عرضه کند و از حجم واردات محصولات از کشورهای روسیه و چین بکاهد.

مهدی رنجبری در جمع خبرنگاران از بهرهبرداری فولاد مجتمع فولاد کویر دامغان با تکنولوژی هندی در بخش احیای فولاد خبرداد و افزود: در قسمت احیا از روش استفاده از کورههای افقی دوار به نام SLRN استفاده شده است.به گفته وی، مجتمع کویر دامغان در بخشهای مربوط به احیا، ذوب، ریختهگری و تولید فولاد و با ظرفیت 500 هزار تن درسال طراحی شده است.

وی افزود: تاکنون مجوز ظرفیت تولید تا 300 هزار تن گرفته شده و در حال رایزنی برای افزایش آن تا 500 هزار تن هستیم.

رنجبری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه این روش اقتصادی است خاطرنشان کرد: استفاده از هر روشی به غیر از روش فعلی مورد استفاده در این مجتمع، هزینه سرمایهگذاری را 3 تا 4 برابر افزایش میدهد و همین امر باعث شده تا سرمایهگذاران بخش خصوصی رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخش نداشته باشند، اما با روشی که در مجتمع فولاد کویر دامغان مورد استفاده قرار گرفته میتوان هزینه تولید را به شدت کاهش داد.

وی افزود: در این روش، سنگآهن بهطور مستقیم در کورههای احیا شارژ شده و نیاز به سرمایهگذاری در بخش گندلهسازی نیست. مدیرعامل این مجتمع همچنین به اشتغال ایجاد شده در دامغان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 150 نفر بهطور مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند که هدفگذاری بنابر افزایش ظرفیت بر اشتغال بیش از 600 نفر تا نیمه اول سال 96 است.

در حال حاضر صنعت فولاد ایران با مشکل مواجه شده؛ چراکه نبود تعادل بین تولید داخلی و تقاضای موجود در بازار از یکسو و نیز وجود محصولات ارزانتر و باکیفیتتر کشورهایی چون روسیه، اوکراین و بهخصوص چین عرصه را به آنها تنگ کرده است که قطعا میتوان با جایگزینی تکنولوژی روز، فضای رقابتی را بهبود بخشید و از تعطیلی مجتمعهای فولادی کشور جلوگیری کرد.

مشاهده نظرات