تولید سیمان کاهش پیدا کرده است

مدیریت بحران یکی از وظایف مدیران صنعتی است و اگر قبول داشته باشیم صنعت سیمان در بحران به سر می‌برد باید نقشی برای مدیران این کارخانه‌ها برای عبور و گذر از شرایط فعلی و رکودی که بر تمامی صنایع به‌ویژه سیمان سایه افکنده است قائل شویم.

محمد متشرع - مدیر بهرهبرداری سیمان فارس خوزستان -  از آنجا که پروژههای عمرانی دولتی مصرفکنندههای اصلی سیمان هستند و از آنجایی که بودجه پروژههای عمرانی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب میشود به همین دلیل نمیتوان منکر نقش دولت در صنعت سیمان شد. در حقیقت انتظار ما از دولت برای حمایت از این صنعت این است که پروژههای عمرانی را شروع کند و اعتبار خوبی را برای آنها در نظر بگیرد. همچنین دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای بلندمدت و میانمدت به رونق ساختوساز کمک کند تا صنایع بالادستی صنعت ساختوساز نیز از رکود خارج شده و رونق یابند. شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که کارخانههای تولید سیمان باید اوپکوار از تولید محصولات خود بکاهند چرا که مصرفکنندگان سیمان در کشور کم شدهاند. در پاسخ به این ذهنیت باید بگویم کارخانههای سیمان تولید خود را کاهش دادهاند ولی یک قانون در صنعت وجود دارد و آن این است که باید چرخ کارخانههایی که احداث کردیم بچرخد و تولید داشته باشند. ضمن اینکه توجه داشته باشید میزان تولید سیمان کاهش یافته و صنعت سیمان با بازدهی ۹۸درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است پس میزان تولید سیمان در این سالها کاهش قابلتوجهی داشته است. از طرف دیگر در بازارهای صادراتی نیزدیگر کشورها هم برای سیمان ما تعرفه وارداتی ویژهای قائل هستند به همین دلیل محصول ما بهجایی میرود که قیمت تمام شده سیمان بیشتر از حد متعارف میشود. هرچند بعضیها معتقدند سیمان ما باید استانداردهای جهانی را کسب کند. اینجاست که نقش دولت و تعاملات ما با دیگر کشورها پررنگ میشود و اهمیت مییابد اگر دولت از سیمان حمایت لازم را داشته باشد این صنعت همچنان به کار خود ادامه میدهد.

ظرفیت سیمان تولیدی در سال ۹۲، ۷میلیون و ۳۰۰ تن در ماه بوده اما در حال حاضر این عدد به ۴ میلیون تن در ماه رسیده است. این عدد خود گواه این مسئله است که میزان تولید سیمان کاهش پیدا کرده و از تقاضای بازار بیشتر است.

 

منبع: صمت
مطالب مرتبط
مدیریت تولید سیمان در شرایط رکود
مشاهده نظرات