معاون وزیر جهاد کشاورزی:

محموله وارداتی ذرت دولتی برای تنظیم بازار در راه است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: محموله وارداتی ذرت شرکت پشتیبانی امور دام، به‌زودی برای تنظیم بازار به کشور وارد و به قیمت هر کیلوگرم ۸۵۰ تومان در بورس کالا عرضه می‌شود.

حسن رکنی اظهار کرد: در دو سال گذشته تغییر قیمت مشخصی در نرخ کنجالهها نداشتهایم و در بخش جو نیز در این مدت علاوه بر اینکه افزایش قیمتی نداشتهایم بلکه نرخ این محصول روند نزولی را نیز طی کرده است.

وی افزود: ذرت دامی که در مرغداریها  و گاو داریها مورد استفاده قرار میگیرد، در 30 تا 40 روز گذشته شاهد روند افزایش قیمتی آن  بودهایم.

رکنی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامههایی که معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دارد، به نظر میرسد که شاهد روند کاهش قیمت این محصول باشیم.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:  شرکت پشتیبانی امور دام برای تعدیل و تنظیم بازار ذرت، این  محصول را به نرخ 850 تومان برای هر کیلوگرم در اختیار متقاضیان قرار میدهد و این محصول هر روز به این نرخ در تابلوی بورس عرضه میشود.

وی تصریح کرد:  شرکت پشتیبانی امور دام بهزودی محموله وارداتی ذرت دامی را  به کشور وارد و به همین قیمت در بورس کالا عرضه میکند. مضافاً اینکه از 3 هفته آینده ذرت با منشأ داخلی از استانهای کرمانشاه، فارس و خوزستان به بازار وارد و در مقطعی بازار را بینیاز میکند.

رکنی در پایان گفت: بر اساس اقدامات انجامشده بهزودی نرخ پایه  محصول ذرت در بازار مصرف کاهش مییابد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات

بازار سنگ آهن در سرازیری

فلزات و معادن

واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی

غذایی و کشاورزی