پیش‌بینی مودیز درباره افق بازار فلزات اساسی

قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی طی چند هفته اخیر کاهش یافته و این درحالی است که ارزش دلار پایین آمده و قاعدتا باید قیمت فلزات اساسی حمایت می‌شد.

قیمت مس اخیرا در محدوده ۴۸۰۰ دلار در هر تن نوسان کرده است. موسسه رتبهسنجی مودیز در گزارش جدید خود به بررسی چشمانداز بازار فلزات اساسی در ماههای آینده پرداخته و عوامل موثر بر قیمتها را تشریح کرده است.در این گزارش که جهان سهم آن را منتشر کرده، آمده است مهمترین عامل موثر بر قیمت فلزات اساسی، شرایط اقتصادی در چین است. چین بزرگترین مصرفکننده فلزات اساسی در جهان است و تحولات اقتصاد این کشور مستقیما بر قیمتها تاثیر دارد. دولت چین در ابتدای سال جاری میلادی برنامههایی برای کمک به رونق اقتصاد این کشور آغاز کرد. این برنامهها شامل پروژههایی در حوزه توسعه زیرساختها بود.اگرچه اخیرا بودجه اختصاص داده شده به این پروژهها کمتر شده اما اجرای آنها سبب شده بر مصرف فلزات اساسی در چین افزوده شود؛ زیرا فعالیت در بخشهای خدمات و تولید صنعتی چین افزایش یافته است. دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی را 6/5 تا 7 درصد تعیین کرده و پیشبینی شده این هدف تحقق خواهد یافت.

تحلیلگران موسسه مودیز معتقدند قیمت فلزات اساسی در ماههای آینده در سطوح مشاهده شده در سه ماه دوم امسال قرار خواهد داشت و این به معنای رشد نسبی قیمتها در آینده است. البته نباید انتظار داشت قیمتها به شدت افزایش یابند. در بین فلزات اساسی، نیکل و روی به ترتیب با 20 درصد و 43 درصد افزایش قیمت، بهترین عملکرد را در سال جاری میلادی تاکنون داشتهاند.از دید موسسه مودیز، طی ماههای آینده قیمت فلزات اساسی تحت تاثیر اخبار اقتصادی، تغییرات نرخهای بهره در اقتصادهای بزرگ و افت و خیز ارزش دلار قرار خواهد داشت. در مورد روی، کسری عرضه عاملی برای عملکرد بهتر محسوب میشود.

طی هفتههای اخیر پیشبینی شده افزایش نرخهای بهره در آمریکا به پایان سال جاری میلادی موکول خواهد شد. برخی تحلیلگران نیز معتقدند سال آینده این اقدام انجام میشود. اگر این پیشبینیها تحقق یابد، ارزش دلار نمیتواند خیلی رشد کند و این عاملی برای حمایت از قیمت فلزات اساسی است. با آنکه خبرهای منتشرشده از اقتصاد آمریکا عموما مثبت است، اما بانک مرکزی این کشور ترجیح داده با احتیاط عمل کند.عامل دیگری که بر قیمت فلزات اساسی تاثیر دارد، دادههای اقتصادی از مصرفکنندگان بزرگ فلزات اساسی یعنی آمریکا، منطقه یورو و ژاپن است. پیشبینی میشود وضعیت اقتصادهای یاد شده طی ماههای آینده به تدریج بهتر شود. در این حالت بر مصرف فلزات اساسی افزوده خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد افق بازار فلزات اساسی منفی نیست و میتوان انتظار داشت قیمتها رشدی نسبی داشته باشند. در اینمیان اگر اختلالهایی در عرضه پدید بیاید، قیمتها رشد بیشتری خواهند داشت. موسسه مالی ساکدن انگلستان یکی از 9 موسسه مالی مجاز به فعالیت در بورس فلزات لندن «الامای» در اواخر ماه میلادی گذشته قیمت فلزات اساسی را در 3 ماه آینده منتشر کرده و در گزارش خود سقف قیمتها را در این بازه زمانی رو به رشد اعلام کرد.براساس این گزارش سقف قیمت مس به 5250 دلار در هر تن میرسید، با انتشار این گزارش و افزایش خوشبینی به قیمتها، مس در بورسهای آتی یک درصد به سمت 5هزار دلار در تن حرکت کرد. این پیشبینی خوشایند ساکدن درباره فلز انعطافپذیر مس با بحرانی جدید روبهرو شده که در وقوع آن تردید ایجاد میکند. این بحران به دلیل کشته شدن کارگران در معادن زامبیا و از سوی شرکت چندملیتی گلنکور رخ داده؛ شرکتی که از سال 1974 میلادی تاکنون در زمینه معدن و فلزات فعال است. پیشتر این شرکت تصمیم داشت تا برای توسعه فعالیتهای خود در زامبیا سرمایهگذاری گستردهتری انجام دهد و هماکنون نیز این غول معدنی جهان در حال کار روی نشست 3 شفت جدید است و برای آنها 1/ 1میلیارد دلار آمریکا هزینه صرف کرده تا بتواند از فناوری استفاده کند که عمر معدن را به 25 سال افزایش دهد؛ اما همه این تصمیمات فعلا با یک مانع روبهرو شده اینکه در نتیجه مرگ 4 کارگر در 4 حادثه مجزا، معادن آن تعطیل است.

مطالب مرتبط
رشد هزار تومانی مس در دو ماه
مشاهده نظرات