تعطیلی پروژه شهر نساجی کراچی

به گفته یکی از مقامات رسمی وزارت صنایع نساجی در پاکستان با تعطیلی پروژه در حال ساخت شهر نساجی کراچی، امیدها برای دستیابی به هدف صادراتی 2 میلیارد دلاری و تولید 80000 شغل هم از بین رفت.

به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی امروز، این تعطیلی به دنبال پیشنهاد یک کمیته مخصوص متشکل از منشیهای وزارتخانههای نساجی و برنامه ریزی، اصلاح و توسعه که به سرپرستی کارشناس امور مالی چندی پیش ایجاد شده بود، به نخست وزیر انجام شد که طی آن در خواست قرار شد تا زمین پروژه نیز به بندرگاه محمد بن قاسم منتقل شود. ظاهرا نبود برق و گاز مورد نیاز در شهر نساجی دلیل اصلی تعطیلی پروژه بوده و امکان تامین برق مورد نیاز در زمان موجود نیز وجود نداشته است. کمیته پیشنهاد کرده است که پس از انتقال زمین به بندرگاه، وام های مربوط به آن نیز منتقل شود.

وزارت صنایع نساجی پاکستان، مقامات اداری پروژه شهر نساجی را مسوول ارایه خدمات برای جذب سرمایه گذار کرده است. تا کنون بعد از گذشت 7 سال از تاسیس شهر نساجی، تکه ای از زمین آن فروخته نشده است. از سوی دیگر مسوولین پروژه از دولت به دلیل جدی نگرفتن پروژه و عدم حمایت از آن در تامین مقدار ثابتی از برق و گاز مورد نیاز که لازمه تاسیس هر واحد صنعتی است، گله دارند. دولت در سال 2007، 1250 جریب زمین در اختیار بندر را برای پروژه ی شهر نساجی اختصاص داد. در سال 2009 شرکت تاسیس شد و در سال 2012 نخست وزیر وقت شهر نساجی را راه اندازی کرد.

البته از آن زمان به بعد مسوولین در اختصاص حتی یک طرح به صنعتگران به منظور احداث واحد صنعتی ناموفق بودهاند. به گفته مدیر عامل اجرایی شهر نساجی کراچی،محمد حنیف، این شهر از ابتدا برای تاسیس 250 واحد صنعتی طراحی شده بود. او اظهار داشت که با گذشت 7 سال یک تکه از زمین آن نیز فروخته نشده است. دولت باید به جای تعطیلی شهر نساجی بر روی تامین برق و گاز مورد نیاز آن تمرکز کند تا از این راه اقتصاد کشور نیز رونق یابد.

مطالب مرتبط
نساجی در پیله نو
مشاهده نظرات