صدور نرم‌افزار فرهنگی موبایل به خارج از کشور

برای نخستین‌بار در کشور نرم‌افزار موبایلی «آوا و نوا» به تاجیکستان صادر خواهد شد.

حمید نجفی با اشاره به صدور نرمافزار «آوا و نوا» به خارج از کشور، اظهار کرد: این نرمافزار اولین نرمافزار فرهنگی در کشور است که در بستر موبایل به کشورهای دیگر صادر خواهد شد که ارزآوری را به دنبال خواهد داشت و امیدواریم، بتوانیم با این کار فرهنگ کشورمان را با استفاده از دانش و تکنولوژیهای نوین به سایر کشورهای دنیا صادر کنیم.

این مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال ادامه داد: با توجه به علاقهای که مردم کشورهایی همچون تاجیکستان به اشعار و شعرای ایرانی همچون حافظ دارند و احترام و قداست خاصی را به اشعار حافظ قائل هستند، پیشبینی کردهایم این نرمافزار بتواند جایگاه خوبی را پیدا کند.

نجفی درباره زمان صدور این نرمافزار به تاجیکستان، افزود: با توجه به مشکلات و سختیهایی که در برقراری ارتباط با اپراتور یک کشور خارجی وجود دارد، پیشبینی شده است بتوانیم نرم افزار «آوا و نوا» را در اوایل شهریورماه به تاجیکستان صادر کنیم. ساخت این نرمافزار یک سال به طول انجامیده و همه کارهای برنامهنویسی و گرافیکی آن نیز توسط جوانان متخصص زنجانی انجام شده است و خوشحالیم که به زودی تبدیل به مرجعی برای شعر و موسیقی ایرانی خواهیم شد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات