انتظار برای عقب نشینی قیمت «اتیلن»

قیمت اتیلن در تاریخ یاد شده در جنوب شرق آسیا با ۱۵ دلار افزایش به ۱۰۳۵ تا ۱۱۳۰ دلار در هر تن فوب رسید.

به گزارش ارانیکو به نقل از پتروتحلیل، قیمت اتیلن در تاریخ ۱۹ آگوست با افزایش در آسیا روبه رو شد. قیمت اتیلن در تاریخ یاد شده در جنوب شرق آسیا با ۱۵ دلار افزایش به ۱۰۳۵ تا ۱۱۳۰ دلار در هر تن فوب رسید. قیمت اتیلن در جنوب شرق آسیا به صورت سی اف آر روندی ثابت نسبت به هفته گذشته داشت و در محدوده ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن باقی ماند.

در شمال شرق آسیا قیمت اتیلن نیز با ۲۰ دلار رشد به رقم ۱۱۵۰ تا ۱۱۸۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید.در جنوب کره نیز قیمت اتیلن ۵ دلار گران شد و به رقم ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۰ دلار در هر تن فوب رسید. با این حال خریداران و فروشندگان در آسیا در حال بررسی چشم انداز کوتاه مدت بازار اتیلن هستند و خریداران به امید عقب نشینی قیمت به سطح قابل قبول تر در ماه سپتامبر تقاضای خود را کاهش دادهاند.

مشاهده نظرات