نسل «بزرگراه دو طبقه» چگونه منقرض شد؛ «باغ‌پیاده» به معابر پایتخت می‌آید؟

پلیتیک جهانی برای پل «صدر»

تصمیم شهرداری سئول –شهر معروف به بزرگراه‌های مدرن در دنیا- برای تغییر کاربری «خیابان‌های دو طبقه» و تبدیل فضاهای تردد خودرو به محیط‌های شهروندمحور، نگاه انتقادی کارشناسان شهرسازی در تهران به «بزرگراه طبقاتی صدر» را عمیق‌تر کرد و احتمال استفاده از نسل منقرض معابر ترافیکی در دیگر نقاط پایتخت از جمله بزرگراه همت را به شدت کاهش داد.

مشاهده نظرات