نساجی ترکیه از رونق افتاد/ بازار نساجی ایران زیر ذره‌بین سرمایه گذاران

محمد مروج حسینی، در خصوص وضعیت فعلی صنعت نساجی کشور گفت: صنعت نساجی در حال حاضر با ظرفیت 30 الی 35 درصد فعالیت می‌کند که دلیل آن را می‌توان در قاچاق و رکود بازار صنعت نساجی پیگیری کرد که باعث افزایش تعداد واحدهای نیمه تعطیل شده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی نیوز، وی در ادامه با اشاره به ناامنیهای کشور ترکیه به بیان تاثیر آن در صنعت نساجی ایران پرداخت و گفت: با وجود ناآرامیها همچنان قاچاق منسوجات از این کشور به ایران ادامه دارد و در صورت تعطیل شدن قاچاق آثار آن در ماههای آینده مشخص میشود، البته شنیدهها حاکی از آن است که تلاشهایی برای جلوگیری از قاچاق صورت گرفته ولی همچنان اثرات قابل لمسی دیده نشده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران عنوان کرد: کاهش مسافرتها به ترکیه کاهش بار همراه با مسافر را به دنبال داشته که امیدواریم با تغییر مقصد مسافران شاهد واردات از کشورهای دیگر نباشیم. وی در خصوص قاچاق کالا از ترکیه به ایران گفت: حجم قابل توجهی از کالاهای وارداتی از ترکیه چینی است، کالاهای تولیدی ترکیه کالای چینی و لوکس هستند که حداکثر واردات از این کشور به 20 درصد میرسد، اما مصرف عمومی پوشاک کشور چینی است که نصف آن از دبی و مابقی از کشور ترکیه وارد میشود.

وی افزود: آمار رسمی از قاچاق در دست نیست اما تخمینهای ما نشان دهنده واردات و قاچاق 55 تا 60 درصد منسوجات و 40 درصد تولید داخل و ورود از مبادی رسمی صورت میگیرد. مروج با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای به اینکه جلوگیری از قاچاق کالای چینی از مرز کشورهای دیگر مثل ارمنستان و گرجستان تصریح کرد: قاچاقچیان انبارهای خود را برای فصل فروش که شش ماهه دوم سال است پر میکنند و بیشتر تولید و فروش در شش ماهه دوم سال صورت میگیرد، بنابراین آمار قاچاق در این تاریخ بیشتر خواهد بود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این زمان فرصتی برای خودنمایی صنعت نساجی ایران و خروج از رکود باشد، گفت: متوجه این نکته شدهایم که سرمایه گذاران ترکیهای بر روی صنعت نساجی ایران در حال مطالعه و بررسی هستند و علاقهمندیهایی برای سرمایه گذاری در این بازار نشان دادهاند که این نشات گرفته از شرایط نامطلوب پیش آمده در این کشور و از دست دادن بازارهای مصرفی دیگر کشورها است. رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران اظهار کرد: تاکنون نیز قراردادها کوچک در صنعت نساجی با این کشور صورت گرفته، همچنین ترکها در حال حاضر در بسیاری از فروشگاهها سطح کشور و یا نزدیک مرز به صورت مستقل در حال فعالیت هستند.

مطالب مرتبط
نساجی، ظرفیت فراوانی برای تولید و اشتغال دارد
صنعت با پنبه اشتغال و ارزش‌افزوده می‌بافد
مشاهده نظرات