زنگنه:

مجلس و دولت درباره الگوی قراردادهای جدید نفتی اختلاف نظری در سطح کلان ندارند

وزیرنفت، با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت: مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی با یکدیگر تعامل داشته و اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.

بیژن زنگنه درباره توقف سوآپ نفت و فرآوردههای نفتی از کشورهای حاشیه خزر، افزود: زمانی که یک مسیری خشک میشود مدتها برای راه اندازی آن زمان نیاز است، اما درحال حاضر تاکید براین بوده و مجوز داده شده که سوآپ نفت و فرآوردههای آن در کشورهای حاشیه خزر فعال شود و در این زمینه رایزنیها درحال انجام است.

زنگنه در پاسخ به این سوال که سوخت مایع نیروگاههای شمال کشور با توقف سوآپ چگونه تامین میشود، گفت: سوآپ به طور کامل قطع نشده و مقدار اندکی سوآپ صورت میگیرد، اما مهم سوآپ نفت خام بوده که انجام نمیشود.

وزیر نفت درباره ورود وزارت اطلاعات به موضوع آتشسوزیهای اخیر، تصریح کرد: ورود وزارت اطلاعات به موضوع آتش سوزیها مثبت و خوب است و وزارت نفت از بررسی این موضوع استقبال میکند، تا مسالهای در برخی مراکز وجود نداشته باشد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات

متوسط قیمت کالاهای خوراکی اعلام شد

غذایی و کشاورزی

تجارت محصولات فولادی زیر ذره‌بین

فلزات و معادن

موانع رشد ارزش‌افزوده بخش معدن

فلزات و معادن