دبیر انجمن صنایع قندوشکر اعلام کرد

افزایش عرضه شکر/ قیمت در سراشیبی

طی ماه گذشته قیمت شکر در بازار افزایش یافت که به گفته صنایع تاخیر در واردات محموله‌های شکر عامل گرانی این محصول است، اما دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعلام کرد که قیمت شکر طی هفته‌ گذشته کاهش یافته و در هفته آینده نیز به قیمت منطقی نزدیک می‌شود.

طی ماه اخیر قیمت شکر در بازار افزایش یافت و به بیش از کیلویی ۴۰۰۰ تومان برای مصرفکننده رسید که بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر - احتکار برخی سودجویان و تاخیر در واردات محمولههای شکر از برزیل را عامل گرانی این محصول دانست، اما در این باره علیاکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – اعلام کرد که بخشی از این تاخیر در واردات از سوی تعدادی کارخانههای واردکننده شکر صورت گرفته است.

حالا پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت شکر، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر میگوید طی هفته گذشته قیمت شکر از کیلویی بیش از ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۸۰۰ تومان کاهش یافته و در ادامه با توجه به ورود شکر تولیدی حاصل از واردات و آغاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی شکر داخلی قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیکتر میشود.

مطالبات ۵۰۰ میلیارد تومانی صنایع و انتقاد از وزارت کشاورزی

وی اظهار کرد: طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دولت تصمیم گرفت تا بخشی از قیمت شکر را از خرید مابهالتفاوت واردات که به ترتیب ۲۰۰ و ۲۱۵ تومان مصوب کرده بود، به صنایع قند و شکر پرداخت کند، اما طی دو سال اخیر هنوز ریالی از این مابهالتفاوت را پرداخت نکردهاند و هماکنون مطالبات به بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که قانون به صراحت تاکید کرده اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک محصول را دو تکه کرد باید مابهالتفاوت آن را از بودجه همان سال پرداخت کند و صنایع از این دولت انتظار بیقانونی ندارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با بیان اینکه طی دو سال اخیر بدترین ایام از نظر اقتصادی برای صنایع و تولیدکنندگان بود، گفت: اگر مطالبات به زودی پرداخت نشود صنایع نمیتواند از پس هزینههای تولید که از مساعده دادن به کشاورزان برای برداشت تا دیگر هزینهها میشود، برآیند و مطمئنا تولیدی که طی سه سال اخیر رو به افزایش بوده و هر ساله رکورد جدیدی ثبت کرده است، زمین میخورد.

دانایی در پاسخ به اظهارات علیاکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – مبنی بر اینکه برخی کارخانههای صنایع قند و شکر در واردات این محصول از برزیل تاخیر کردهاند، ادامه داد: فعلا در این زمینه صحبتی ندارم و شاید بعدا به این مساله پاسخ دهم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات