رشد بازارهای داخلی ارز و طلا تعدیل شد

کارنامه بازارها در میانه تابستان

در آرام‌ترین ماه دلار در 30 ماه گذشته شاخص بازار سهام 4/8 درصد رشد کرد. با این میزان رشد گرچه بهترین عملکرد ماهانه در سال‌جاری برای بورس ثبت شد، اما بازدهی بازار سهام کماکان در سطح منفی قرار دارد.

مشاهده نظرات