در نشست گروه سایپا و شرکت‌های بیمه مطرح شد

مدیران بیمه‌ای برای خودروسازها راهکار مناسب پیدا کنند

مدیرعامل کارگزاری بیمه سایپا می‌گوید از۸۰ سال تاکنون بیمه‌های ایرانی برای قرارداد بستن با بیمه‌های اتکایی خارج از ایران دارای محدودیت‌هایی هستند.

امروز در سالن همایشهای هتل آکادمی نشستی با عنوان هم اندیشی گروه سایپا و شرکتهای بیمه برگزار شد که طی این مراسم مدیرعامل بیمه کارگزاری سایپا، قائم مقام مدیر عامل سایپا در امور سرمایهگذاری و شرکتها، قائم مقام مرکز مطالعات و برنامهریزی گروه سایپا و مدیر عامل چند شرکت بیمهای سخنرانی کردند و راهکارهای همکاری دو صنعت بیمه و خودروسازان ایرانی را بررسی کردند.

حسین بزرگنژاد – مدیر عامل کارگزاری بیمه سایپا – در این مراسم  پس از سخنانی درباره تاریخ بیمه ایران، گفت: صنعت بیمه ۸۰ سال در ایران سابقه دارد و در این مدت شاهد تلاش بسیاری بوده، زمانی که اولین مدیر عامل بیمه ایران برای عقد قرارداد با بیمه اتکاء به خارج رفت متوجه شد که سندیکای بیمه اتکایی دستور داده که با ایرانیها قرارداد نبندد، امروز هم ما در همان حالت قرار داریم و آقایانی که برای قرارداد بیمه اتکایی به خارج از کشور میروند با یکسری از محدودیتها مواجه هستند.

وی ادامه داد: ۸۰ سال پیش مدیران ما مقاومت کردند و امروز ثمره آن را در صنعت بیمه ایران میبینیم و شاهد این هستیم که امروز بیمه کشور دارای متخصصین جوان زیادی است و انتظار داریم از این صنعت حمایت ویژهای شود.

مدیر عامل کارگزاری بیمه سایپا ادامه داد: ما باید بیمهنامههای جدید صادر کنیم و ریسکپذیر باشیم، البته ریسکهایی که به خودروسازها ارائه میکنیم ریسکهای بیمهپذیر هستند. ما باید به نیاز روز مشتری پاسخ دهیم.

بزرگنژاد خطاب به مدیران بیمه که در این مراسم حضور داشتند، تصریح کرد: نیازهای واقعی صنعت خودرو در مقابل شما بیان خواهد شد. شما مدیران بیمه پاسخی برای این نیازها تهیه کنید پاسخی که شما در این زمینه تهیه خواهید کرد آینده ما را تضمین میکند ما میخواهیم شما همت کنید و تاریخساز باشید. آیندگان در مورد درایت و شجاعت شما در این زمان خاص قضاوت خواهند کرد.

قائم مقام مدیرعامل سایپا در امور سرمایهگذاری و شرکتها در ادامه این مراسم گفت: هدف از این گردهمایی تمرکز بیمهای در گروه سایپا است. زمانهایی است که ما در خط تولید دچار ضرر و زیان میشویم که منجر به توقف خط تولید میشود. این موضوع باعث زیانهای مالی میشود و هزینههای ثابت و سرمایهای دارد در این مورد باید پوشش بیمهای داشته باشیم.

وی با اشاره به لزوم مدیریت ریسک در داخل و خارج از کشور، افزود: با مسایلی همچون تحولات سیاسی و موضوعات تروریستی سرمایهگذاریها دچار ریسکهایی هستند. مثلا سایپا طرح سرمایهگذاری در الجزایر دارد که اگر ریسکهای آن مدیریت شود بیمهگذار میتواند با خیال راحتتری به سرمایهگذاریاش ادامه دهد.

ناصر آخوندی اضافه کرد: بارها شاهد هستیم که تولیدات سایپا برگشت میخورد که علت آن عموما مسایلی مانند معیوببودن یا پایینبودن کیفیت است، این موضوعات باعث ضررهایی میشود اگر بیمهای برای کیفیت قطعات وجود داشته باشد میتوانیم برای بیمهگذار مدیریت ریسک را انجام دهیم.

او افزود: در حال حاضر فضای مناسبی وجود دارد که همکاری خوبی میان خودروسازها و صنعت بیمه رخ دهد. در دنیا بیمه و بانک با هم تفاوتی ندارند و همه کارهایی که بانکها انجام میدهند بیمهها هم انجام میدهند و جای این موضوع در ایران خالی است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات