معاون سابق سازمان هواپیمایی پاسخ داد

شرکت پخش یا ایرلاین‌ها؛ حق با کدام است

تصمیم نهایی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای آغاز طرح فروش نقدی سوخت هواپیما از اول شهریور امسال باعث شده چانه زنی‌های فراوانی بین ایرلاین‌ها، سازمان هواپیمایی و شرکت پخش صورت گیرد. چانه‌زنی‌هایی که باید دید آیا به تغییر در نحوه اجرای این طرح خواهد انجامید یا شرایط به همین منوال ادامه خواهد یافت.

طرح فروش سوخت نقدی هواپیما در شرایطی در شش فرودگاه آغاز شده که بر اساس اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی این امر برای نخستین پرواز مشکلاتی را به وجود آورده و  مشخص میشود در صورت تداوم همین شرایط اوضاع چگونه خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری تنها با گفتوگو میان طرفین و رسیدن به توافقی نهایی فیصله خواهد یافت.

علیرضا منظری با بیان اینکه دو طرف باید در حل این مسئله از ارائه شعارهای سیاسی خودداری کنند تاکید کرد: با توجه به اینکه فروش سوخت به ایرلاینها یک فرآیند تجاری است و بر اساس شرایط قرارداد میان شرکت توزیع کننده و ایرلاین تامین میشود صحبت از اینکه چه رویهای در جهان حکم فرماست بیشتر به شعار نزدیک است تا آنکه به بحث های عملی اختصاص یابد.

به گفته وی با توجه به تجاری بودن ماهیت این توافق در صورتی که ایرلاین خوشحساب باشد و یا در یک فرودگاه خاص هواپیماهای زیادی را برای سوخت گیری به شرکت سوخت ارائه کند تخفیف هایی خواهد گرفت و یا در صورت بد حسابی جریمه میشود این به معنای آن است که نه تنها رویه ای ثابت در این حوزه وجود ندارد که حتی نرخ سوخت نیز با توجه قرارداد میتواند متفاوت شود.

معاون سابق سازمان هواپیمایی با اشاره به افزایش نرخ سوخت در سالهای گذشته تاکید کرد: اگر در همان زمان با یک مدیریت قاطع شرایط اقتصادی ایرلاینها کنترل میشد و بدهی به شرکت سوخت افزایش نمییافت قطعا اعتماد این شرکت سلب نمیشد و امروز نیز امکان سوختگیری بر اساس توافقهای سابق وجود داشت.

منظری با بیان اینکه در حال حاضر نیز تضمین پرداخت هزینهها و جلب اعتماد شرکت پخش باید در دستور کار باشد عنوان کرد: سازمان هواپیمایی میتواند در این راستا گامهایی برداشته و با تضمین دادن به شرکت سوخت امکان پرداخت با سررسید هزینهها را  به وجود آورد. در غیر این صورت هرچند که ایرلاینها میتوانند منابع مالی لازم را به وجود آورند اما با توجه به مشکلات و سختی هایی که در طول سال های گذشته به وجود آمده شاید قدری اجرای این طرح به شکل فعلی سخت باشد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات