بلوک 80 درصدی پتروشیمی دماوند روی میز مزایده فرابورس می‌رود

بلوک سهام کنترلی این شرکت در مرحله قبل از بهره برداری متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که شامل 9 هزار و 500 سهم عادی و 500 سهم ترجیحی است.

بر اساس تصمیم سازمان خصوصی سازی، 80 درصد سهام پتروشیمی دماوند در بازار فرابورس به بخش خصوصی واگذار میشود. سازمان خصوصیسازی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، 80 درصد از سهام شرکت پتروشیمی دماوند را به صورت یکجا از طریق بازار سوم فرابورس ایران به فروش میرساند.

بلوک سهام کنترلی این شرکت در مرحله قبل از بهرهبرداری متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که شامل 9 هزار و 500 سهم عادی و 500 سهم ترجیحی است. قیمت پایه هر سهم پتروشیمی دماوند، یک میلیارد و 369 میلیون و 915 هزار و 200 ریال و قیمت پایه کل آن، 13 هزار و 694 میلیارد و 915 میلیون و 200 هزار ریال اعلام شده است.

طبق این گزارش، سپرده لازم برای حضور در این رقابت 410 میلیارد و 847 میلیون و 456 هزار ریال خواهد بود و ثمن این معامله به صورت 10 درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله با نرخ 14 درصد و حداکثر 20 روز کاری سازمان خصوصی سازی پس از انجام معامله، پرداخت خواهد شد. گفتنی است، این عرضه بلوکی روز یکشنبه 14 شهریورماه توسط کارگزاری خبرگان سهام انجام میشود.

مطالب مرتبط
١٨مجتمع پتروشیمی دست پر به بورس کالا می‌آیند
صادرات محصولات پتروشیمی ایران ٣ میلیون تن افزایش یافت
مشاهده نظرات