قائم مقام حجتی اعلام کرد:

بازار گوشت یک ماه آینده متعادل می‌شود

قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی با بیان اینکه صادرات مرغ هنوز متوقف نشده است، گفت: شرایط ایجاد شده در بازار گوشت قرمز موقتی است و قیمت تا یک ماه آینده متعادل خواهد شد.

علیاکبر مهرفرد در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری دومین همایش و نمایشگاه بینالمللی خوراک دام، طیور و آبزیان درباره گرانی گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: امسال شرایط آب و هوایی مطلوب بود و همین باعث شد عشایر پرواربندی خود را حفظ کنند و دامهایشان را به بازار عرضه نکنند.

وی با بیان اینکه همین مسئله باعث کمبود در بازار شده بود، گفت: این شرایط موقتی است و بیست روز تا یک ماه آینده جبران خواهد شد.

قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات دام زنده باعث کمبود در بازار داخل شده است، اضافه کرد: صادرات هر سال انجام میشود و این مسئله هیچ ربطی به کمبود در بازار داخل ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه صادرات مرغ متوقف نشده است، ادامه داد: قیمت مناسب هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر برای مصرفکنندگان ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مهرفرد میزان تولیدات دامی کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: سالانه حدود ۹ تا ۹.۵ میلیون تن شیر، حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تن گوشت مرغ و حدود ۹۵۰ هزار تن تخممرغ در کشور تولید میشود، ضمن اینکه میزان تولید گوشت قرمز نیز بیش از ۸۰۰ هزار تن است.

وی با بیان اینکه ایران رتبه هفتم تولید مرغ در جهان را دارد، افزود: ما در تولید تخممرغ رتبه نوزدهم و در تولید شیر نیز رتبه ۲۲ جهان را داریم.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، نهادهها و مواد اولیه غذایی را مهمترین مسئله در صنعت دامپروری کشور عنوان کرد و گفت: استراتژی وزارت جهاد کشاورزی بر این مبناست که واردات این نهادهها در سالهای آینده نیز آزاد باشد، چرا که به عنوان مثال درباره تولید ذرت پیشبینی میشود سقف تولید دو میلیون تن باشد در حالی که نیاز صنعت ۶ میلیون تن است و با توجه به بحران آب در کشور، توسعه کشت ذرت که محصولی آببَر است در برنامههای آینده وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد.

مهرفرد همچنین با اشاره به اینکه ۲۰ درصد نیاز کشور به جو از طریق واردات تامین میشود، گفت: نیاز ما به واردات جو نیز حدود یک میلیون تُن است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه نیاز به بازارهای جهانی و جدید، شرایط خاص خود را دارد، گفت: با توجه به اینکه ایران در حال وارد شدن به بازار روسیه است و این بازار استانداردهای خاصی دارد، تولیدکنندگان باید در تولید و فرآوری محصولات خود دقت بیشتری کنند.

وی مسئله برندسازی را نیز موضوع مهم دیگری عنوان کرد که باید مورد توجه قرار بگیرد و افزود: صنعت دام و طیور ما پتانسیل بالایی دارد و در حال حاضر میزان تولید در بیشتر محصولات بیش از میزان نیاز است، در عین حالظرفیت تولید ما بسیار بیشتر از آن چیزی است که دارد انجام میشود بنابراین برای اینکه دچار چالش نشویم، باید مرزهای کشور را برای صادرات باز کنیم.

مشاهده نظرات