بررسی کارنامه «نرخ‌گذاری دلار»

فرصت‌سوزی در سیاست ارزی

پس از نهایی شدن و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک»، بازار داخلی ارز از ثبات برخوردار شده؛ اما این وضعیت باعث کنار گذاشته شدن «احتیاط» در نرخ‌گذاری رسمی ارز نشده است.

مشاهده نظرات