مدیرکل نظارت بر بانک‌های‌ بانک‌مرکزی خبر داد

کاهش نرخ سود بانکی درخواست بانک‌ها بود/ گزارشی از خروج سپرده از بانک‌ها دریافت نشده است

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی بانک مرکزی با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی درخواست بانک‌ها بود، گفت: هنوز گزارشی از خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی دریافت نشده است.

عباس کمره ای در پاسخ به این سوال که آیا بانکها نسبت به کاهش منابع پس از تعدیل نرخ سود، در نامهای به بانک مرکزی گلایه کردهاند، اظهار داشت: خیر، بانکها قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود، در نامهای به بانک مرکزی خواستار کاهش نرخ سود شده بودند.

وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش فاصله تورم با نرخ سود و درخواست کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، شورای پول و اعتبار نرخهای سود سپرده و تسهیلات را کاهش دادند.

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها درباره نرخ سود در این مدت نامهای به بانک مرکزی ارسال نکردهاند، یا حداقل بنده در جریان آن نیستم.

کمرهای با بیان اینکه از مصوبه کاهش نرخ سود بیش از 2 ماه نگذشته است، تصریح کرد: در این مدت هیچ گزارشی مبنی بر خروج سپرده از بانکها و موسسات اعتباری دریافت نشده است.

کمرهای ادامه داد: با همکاری سایر نهادهای نظارتی قدرت موسسات غیرمجاز کاهش داشته و مدیریت بازار پول بهبود یافته است، به همین دلیل کاهش نرخ سود در این مدت موجب کاهش منابع بانکها و موسسات مجاز نشده است.

وی گفت: موسسات غیر مجاز به میزان قابل توجهی ساماندهی شدهاند.

مشاهده نظرات