دماسنج نرخ سود بانکی

هرگاه صحبت از ارتباط بین نرخ تورم، بهره واقعی و بهره اسمی به میان می‌آید، بی‌اختیار رشته افکار قشر اقتصادی به سوی نظریه «بی‌صبری و فرصت» فیشر (1947- 1867) معطوف می‌شود.

مشاهده نظرات