با احتساب میعانات گازی و گاز مایع؛

تجارت خارجی پنج ماهه ایران از مرز ۳۵/۸ میلیارد دلار گذشت

جدیدترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی و گاز مایع به ۳۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است.

آمار جدید گمرک نشان میدهد در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با ۱۰/۲۲ درصد افزایش در مقایسه با پارسال به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسید. 

سال گذشته در دوره پنج ماهه نخست ارزش صادرات غیرنفتی به رقم ۱۷ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسیده بود.ارزش واردات کشور در مدت پنج ماهه امسال به ۱۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲/۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

سهم 43/8 درصدی صادرات کالا

برپایه این گزارش، پنج ماهه امسال میعانات گازی عمدهترین کالای صادراتی کشور را تشکیل داد و در این مدت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار میعانات گازی به سایر کشورها صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹/۲۱ درصد کاهش نشان میدهد. 

گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۶۹۳ میلیون دلار، روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با ۵۸۶ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۵۷۴ میلیون دلار قرار دارند. 

همچنین در مدت یادشده هفت میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در همسنجی با پارسال ۲۵/۰۳ درصد رشد نشان میدهد. این کالاها در میان سایر گروههای کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادهاند، به طوری که ۳۹/۰۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به پتروشیمیها اختصاص دارد. 

سهم سایر کالاها غیر از پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه امسال ۴۳/۸۳ درصد بود و در این مدت هشت میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار انواع کالا به جز میعانات گازی و پتروشیمی صادر شده و صدور سایر کالاها هم در این مدت ۷/۸۶ درصد رشد یافت.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در پنج ماهه ۱۳۹۵ به ترتیب برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار، ذرت دامی ۴۱۷ میلیون دلار، لوبیای سویا ۴۱۳ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۲۸۴ میلیون دلار بود. 

براساس این گزارش، مرداد ماه امسال بنا بر مصوبه هیات وزیران توسط شرکت تعاونیهای مرزنشینان ۳۹۸ تن برنج وارد کشور شد.

خریداران عمده کالاهای ایرانی

کشور چین بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی است و در پنج ماهه امسال حجم صادرات غیرنفتی به این کشور، به سه میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسید که در همسنجی با پارسال ۲/۶۹ درصد رشد داشت.
پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار، عراق با دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار و کره جنوبی با یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون دلار قرار دارند. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای ترکیه و کره جنوبی نیز در این مدت افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی ۱۵/۸۳ درصد و عراق ۲/۱۵ درصد در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۴ کاهش داشته است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماهه (منتهی به مرداد)، افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان را نشان میدهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت ۲۹/۲۳ درصد افزایش داشته و حجم واردات ایران از آلمان به ۹۳۸ میلیون دلار رسید. 

علاوه براین آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار میرود و رتبههای اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با سه میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار اختصاص یافت.روند واردات کشورمان از بازارهای یاد شده کاهشی بوده و به ترتیب ۱۱/۵۱ درصد، ۲۱/۱۹، ۱۸/۷۵ و ۱۶/۳۲ درصد کاهش نشان میدهد.

صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در چهار ماهه نخست امسال در همنسجی با دوره مشابه پارسال ۲۱/۱۱ درصد افزایش داشت و در مدت مزبور ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شد وبر این اساس، تراز تجاری کشور در این مدت مثبت بود.

مشاهده نظرات