روند نگران‌کننده کاهش تولید نفت در ونزوئلا

بحران ونزوئلا نفت را گران می‌کند؟

بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و انسانی در ونزوئلا ممکن است به زودی زمین‌لرزه‌ای شدید در بازارهای نفت جهانی ایجاد کند.

به نقل از سیانان، تولید نفت ونزوئلا که هماکنون در بحران اقتصادی و انسانی قرار دارد، به پایینترین سطح 13 سال اخیر خود رسیده است.

با وخیمتر شدن اوضاع، تولید نفت ونزوئلا بیش از این نیز سقوط خواهد کرد. گزارش جدید مرکز سیاستگذاری انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا اعلام کرد که در سال 2017 ونزوئلا خطری رو به رشد برای عرضه بازارهای جهانی خواهد بود.

قیمت نفت هماکنون در نزدیکی 50 دلار است که نسبت به نفت 110 دلاری دو سال پیش افت شدیدی داشته است. دلیل اصلی این قیمتهای پایین عرضه بسیار زیاد جهانی بوده است. با وجود این، خط میان عرضه مازاد و کمبود در بازار نفت بسیار باریک است و ونزوئلا میتواند جهتگیری بازار را تغییر دهد.

در حالی که کشورهای دیگر اوپک به افزایش تولید مشغولند، ونزوئلا که بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد، عقبنشینی کرده است.

در ماه ژوئن، ونزوئلا روزانه 2/1 میلیون بشکه نفت تولید کرده که نسبت به تولید 3 میلیون بشکهای سال 2008 تقریبا 30 درصد کمتر است. تولید نفت این کشور در ماه ژوئن نیز 12 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. با وجود این، صادرات نفت ونزوئلا در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. این بدان معناست که تاثیر مشکلات در ونزوئلا هنوز به طور کامل احساس نشده است.

اگر ونزوئلا بخواهد به صادرات نفت ادامه دهد، با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. شرکت نفت دولتی این کشور (PDVSA)، باید در پاییز امسال چندمیلیارد دلار بدهی خود را پرداخت کند و بسیاری معتقدند این شرکت قادر به پرداخت آن نخواهد بود. PDVSA از دارندگان اوراق قرضه خود خواسته تا بدهی کوتاه مدت را با بدهی بلند مدت جایگزین کنند.

شرکتهای هالیبرتون و شلومبرگر، دو شرکت بزرگ آمریکایی ارائهکننده خدمات نفتی، اوایل سال جاری اعلام کردند که به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان عملیات خود را در ونزوئلا کاهش میدهند. بر اساس اعلام شرکت بیکر هیوز، تعداد دکلهای حفاری ونزوئلا در یک سال گذشته نزدیک به یک سوم کاهش داشته است.

حتی بدون افت اخیر، تولید نفت ونزوئلا در بلندمدت سقوط میکرد. این موضوع به دلیل عدم موفقیت این کشور در جذب سرمایهگذاریهای حیاتی در زیرساختهای انرژی کهنه خود بوده است. بدون سرمایهگذاری زیرساختی، میادین نفتی به طور طبیعی کاهش مییابند. دانشگاه کلمبیا اعلام کرده که نرخ زوال طبیعی میادین نفتی این کشور 15 تا 25 درصد است. قیمتهای بالای نفت نیز دیگر وجود ندارد تا این مشکل سرمایهگذاری کم را مخفی کند.

بسیاری از تحلیلگران بازار نفت معتقدند، کاهش تولید ونزوئلا باعث عرضههای جدید از سوی آمریکا و کشورهای تولید کننده دیگر میشود. با وجود این، حتی کسانی که از تاثیر جهانی ونزوئلا خسته شدهاند معتقدند که تولید این کشور کاهش خواهد یافت و مسیر کنونی ونزوئلا ناپایدار خواهد بود.

مشاهده نظرات