ارزش معاملات به کمترین مقدار خود پس از برجام رسید

تاوان حمایت توخالی از سهام

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت بیش از 122 واحدی (معادل 0/16 درصد) بار دیگر سطح 78 هزار را ترک کرد. در این میان افت شدید ارزش معاملات نگرانی‌ها درخصوص تشدید فضای رکودی معاملات بازار سهام را بیش از پیش افزایش داده است.

مشاهده نظرات