صادرات محصولات پتروشیمی ایران ٣ میلیون تن افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به رشد ١٦ درصدی مجموع شاخص‌های عملکرد صنعت پتروشیمی در بخش‌های تولید، فروش و صادرات، گفت: صادرات محصولات پتروشیمی کشور از ابتدای دولت یازدهم تاکنون سه میلیون تن افزایش یافته است.

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، مرضیه شاهدایی سال ٩٥ را سال خوش اقبالی صنعت پتروشیمی خواند و گفت: از مجموع رشد ١٦ درصدی در دوره سه ساله دولت یازدهم، چهار درصد رشد در یک سال محقق شده است. وی افزود: امسال، سال بسیارخوبی برای صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور است. طی سال ٩٥  تا نیمه اول سال  ٩٦ ( تا پایان دولت یازدهم) حدود  ١٥  طرح پتروشیمی راه‎اندازی خواهد شد که با افتتاح آنها حدود شش الی هفت میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی افزوده میشود. 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به فعال شدن طرحهایی که در سالهای گذشته توسعه آنها متوقف شده بود، تاکید کرد: ما در کل تاریخ صنعت پتروشیمی سالی را نداشتیم که ١٠ طرح در یک سال به بهره برداری برسد، اما امسال این موضوع را تجربه خواهیم کرد. شاهدایی مهمترین اقدام دولت در زمینه پتروشیمی را اجرای برجام و رفع تدریجی تحریم ها خواند و افزود: باز هم موتور صنعت پتروشیمی به تحرک درآمده است، از سوی دیگر در تامین و افزایش خوراک، افزایش راندمان تولید و فعال کردن طرحهای توسعه نیز اقدامهای بسیار مهمی در دولت یازدهم رخ داد.

وی با بیان این که پایه اقتصاد ملی کشور، در توسعه صنعت پتروشیمی است، ادامه داد: هم اکنون ٤٠ درصد از صادرات غیر نفتی کشور، به صنعت پتروشیمی اختصاص دارد و این در حالی است که آمارهای صادرات محصولات متنوع پتروشیمی نشان می دهد که در سه سال گذشته، این صنعت در بخش صادرات ٢٣ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره این که در سال ٩١ حجم تولید محصولات پتروشیمی ٤١ میلیون تن و در سال ٩٤ حدود ٤٦ میلیون تن بود، درباره حجم تولید صنایع پتروشیمی در سه سال اخیر، افزود: تولید محصولات پتروشیمی در طول این سه سال، پنج میلیون تن افزایش داشته است.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توضیح درباره آمار صادرات محصولات پتروشیمی گفت: صادرات محصولات پتروشیمی در سال ٩١ بالغ بر ١٥,٨ میلیون تن بود که این رقم در سال ٩٤ به ١٨.٨ میلیون تن در روز رسید؛ این ارقام نشان می‎دهد که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون صادرات محصولات پتروشیمی کشور سه میلیون تن افزایش داشته است.

شاهدایی همچنین با توضیح درباره ارقام فروش محصولات پتروشیمی توضیح داد: مجموع کل فروش این محصولات در سال ٩١ حدود ٢٩ میلیون تن و در سال ٩٤ بالغ بر ٣٣ میلیون تن بوده است.

وی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت خام بر قیمت محصولات پتروشیمی در بخش صادرات افزود: کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر ارزش فروش محصولات پتروشیمی  به طور مستقیم تاثیر دارد و به همین دلیل با وجود آن که حجم تولید و فروش تولیدات پتروشیمی در دولت یازدهم رشد داشته است، اما ارزش فروش این محصولات با کاهش قیمت نفت خام چندان تغییر نکرده است.

مطالب مرتبط
خروج محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا در تضاد با اقتصاد مقاومتی است
١٨مجتمع پتروشیمی دست پر به بورس کالا می‌آیند
بلوک 80 درصدی پتروشیمی دماوند روی میز مزایده فرابورس می‌رود
شیفت صادراتی و شکاف بازار پتروشیمی
مشاهده نظرات