با وجود کند شدن روند رشد اقتصادی

اجرای برکسیت آسیبی به معادن انگلیس وارد نکرد

خبرهای نه‌چندان امیدوارکننده‌ای که از اوضاع مالی شرکت‌های معدنی جهان می‌رسد، گویای کسادی این بازار است، اما بی‌بی‌سی انگلیسی، بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده از «اف‌اس‌تی‌ای۱۰۰» گزارشی را ارائه می‌دهد که براساس آن گویا اوضاع بهتر از آنچه به نظر می‌رسد، است.

 وقتی شرکت معدنی بیاچپی بیلیتون در اواسط اوت از بروز خسارتهای میلیارد دلاری که از ابتدای امسال بر شرکتش تحمیل شده خبر میدهد. به نظر میرسد که اوضاع اقتصادی در شرکتهای معدنی جهان رو به افول باشد و آنها شرایط مالی ناگواری را سپری کنند، اما همه چیز آن طور که به نظر میرسد نیست. در واقع، اطلاعات برگرفته از افاستیای۱۰۰ چیزی کاملا مخالف این را نشان میدهد و گویای این است که درحالحاضر ۷ شرکت معدنکار جهان حدود ۵/۵درصد از ارزش شاخص سهام را تشکیل میدهند.

«افاستیای۱۰۰»شاخصی است دربردارنده ۱۰۰ مورد از بزرگترین شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار لندن فهرست شدهاند. این شرکتها در اصطلاح در زمره شرکتهای بلوچیپ هستند، شرکتهای بلوچیپ به انواعی از سهام ابرشرکتها گفته میشود که از نظر کیفیت، اطمینان، قابلیت و توانایی سودآوری بسیار شناخته شدهاند. قرار گرفتن در شاخص افاستیای۱۰۰ بهطور سنتی نشانه خوبی از عملکرد ابرشرکتهای اینچنینی است.

برکسیت بیتاثیر بود

بیبیسی انگلیسی در شرایطی این خبر را منتشر میکند که شرکتهای معدنی به شدت از کند شدن روند رشد اقتصادی در چین و کاهش قیمت کالاهای معدنی ضربه خوردهاند، این شرکت رسانهای در ادامه گزارش خود از وضعیت اقتصادی شرکتهای معدنی، میگوید که اجرای برکسیت هیچ آسیبی برای صنعت معدن جهان دربرنداشته است. برکسیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همهپرسی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در انگلیس انجام شد، اتفاق افتاد. در این همهپرسی بیش از ۱۷ میلیون نفر به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند، در مقابل بیش از ۱۶میلیون نفری که رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند. به گزارش بیبیسی هر چند با اجرای برکسیت واحد پولی پوند ضعیف شده اما از آنجا که شرکتهای معدنی انگلیسی به پوند درآمدزایی نمیکنند، آسیبی به این صنعت وارد نمیشود.

بازارهای ارزی، اهرم قدرت

تایلر برودا، مدیر پژوهشّهای بینالملل معدنی بانک آرویسی کپتال مارکتز کانادا از نقش بازارهای ارزی در بهبود اوضاع صنعت معدن جهان خبر میدهد و میگوید: به طور حتم بازارهای ارزی در سال ۲۰۱۶میلادی عامل بخشی از موفقیت صنعت معدنکاری بودهاند. بازارهای ارزی در امسال عملکرد بسیار خوبی داشتهاند، بازده آنها در دلار امریکا ۱۰۰درصدی بوده و به تضعیف پوند کمک کردهاند.

ادوارد استرک، تحلیلگر مسائل فلزی و معدنی در موسسه مالی بیاما کپیتال مارکتز میگوید: برای یک سرمایهگذار انگلیسی که به دنبال حفاظت از سرمایهاش در برابر ضعف پوند است، سرمایهگذاری در شرکتهایی که با دلار درآمدزایی میکنند، ایده خوبی است و بستر امنی را ارائه میدهد اما منحصر به شرکتهای معدنی نیست.

فلزات گرانبها رو به رشد

هر چند این روزها فلزات صنعتی اوضاع خوشایندی ندارند، اما فلزات گرانبها رو به رشدند و برای سرمایهگذارانی که بهدنبال یک فضای کمریسک میگردند، خبر افزایش قیمت سهام شرکتهایی که در زمینه طلا و نقره فعالیت میکنند، خبر خوبی است. روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در نیمه ماه اوت امسال میلادی از رشد ۲۷ درصدی قیمت طلا و ۴۶ درصدی قیمت نقره در ۸ ماه اولیه خبر داد و در ادامه گفت که از ابتدای امسال میلادی تاکنون قیمت این دو فلز رو به افزایش بوده و در نتیجه به رشد ارزش سهام شرکتهای استخراجکننده طلا و نقره منجر شده و از دغدغههای مالی معدنکاران طلا و نقره کاسته است. سایر شرکتهای معدنی نیز هماکنون از انتظار خود برای افزایش سود سهامهایشان در امسال میلادی خبر میدهند. آهنگ ساز این انتظار بیشک برای سرمایهگذاران گوشنواز خواهد بود، البته اگر این اتفاق بیفتد و این آهنگ به گوش آنها برسد. بورس اوراق بهادار لندن مدتها جایگاه بسیاری از شرکتهای معدنی مانند بیاچپی، ریوتینتو، گلنکور و آنگلو بود و همچنین یک منبع مالی پایدار که مدام به جذب منابع مالی میپردازد و شرکتها میتوانند برای جذب نقدینگی که در کسبوکارشان به آن نیاز دارند به آنجا رجوع کنند. به گزارش بیبیسی، لندن برای سرمایهگذاری مالی مکان امنی است هم به دلیل قانونگذاری سفت و سختش و حاکمیت قدرتمند این قانون و هم بهدلیل ثبات نسبی سیاسی حتی پس از برکسیت.

منبع: صمت
مشاهده نظرات