تورم انتظاری به بخش عرضه علامت داد

سنت‌شکنی در بازار مسکن

سمت «عرضه» در معاملات فعلی مسکن با دریافت علامت کاهشی از «تورم انتظاری»، در مواجهه با رشد حجم تقاضای خرید، «سنت‌شکنی» کرد و برخلاف دوره‌های قبلی پیش‌رونق، فایل‌ فروش در بنگاه‌ها را افزایش داد.

مشاهده نظرات

توزیع ۱۳۰ هزارتن برنج در فروردین‌ماه

غذایی و کشاورزی

دچار کمبود گندم می‌شویم!

غذایی و کشاورزی

قیمت پایه ‌29 فروردین ماه محصولات پتروشیمیایی

نفت، گاز و پتروشیمی