دودلی در بازار ارز

دودلی، تاثیرگذارترین عامل بازار ارز در روز چهارشنبه بود.

برچسب ها: بازار ارز
مشاهده نظرات