ارتقای 9 پله‌ای ایران در شاخص رقابت پذیری اقتصاد

جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی در رتبه شاخص رقابت پذیری روبرو بوده است و از رده ٦٢ در سال ٢٠١١ به مقام‌های ٦٦، ٨٢ و 83 در ٢٠١٢، ٢٠١٣ و 2014 تنزل کرد اما در سال 2015 با 9 پله ارتقا در جایگاه هفتاد و چهارم ایستاد.

همه ساله مجمع جهانی اقتصاد، نتایج بررسی «شاخص جهانی رقابت پذیری» را به منظور مقایسه جایگاه اقتصادهای مختلف جهان ارایه میکند.

این شاخص بر پایه بررسی 112 متغیر مختلف و متفاوت تعیین میشود که در 12 گروه ارکان رقابت پذیری شامل «نهادها»، «زیرساختها»، «محیط اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفهای»، «کارایی بازار کالا»، «کارایی بازار نیروی کار»، «پیشرفت بازار مالی»، «آمادگی فناورانه»، «اندازه بازار»، «پیشرفت بنگاههای تجاری» و «نوآوری» تقسیم میشوند.

بر پایه این گزارش، بررسی وضعیت کشور در زیرشاخصها و ارکان شاخص رقابت پذیری در سال 16- 2015 میان 140 کشور جهان نشان میدهد در هر یک از زیرشاخههای الزامات اساسی و زیرساختها رتبه شصت و سوم، نهادها جایگاه نود و چهارم و محیط اقتصاد کلان رده شصت و ششم را داشتیم.

همچنین در بخش بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه چهل و هفتم و در زیرشاخه بهبود کارایی جایگاه نودم را کسب کردیم.

ایران در زیرشاخص آموزش عالی رتبه شصت و نهم، در هر یک از بخشهای کارایی بازار کالا و همچنین کارایی بازار نیروی کار رتبه یکصد و نهم، در مورد توسعه بازار مالی جایگاه یکصد و سی و چهارم و درباره آمادگی فناوری رده نود و نهم را به دست آورد.

کشور ما در زیرشاخص اندازه بازار رتبه نوزدهم، در زمینه عوامل نوآوری و تکامل رتبه یکصد و دوم، در مورد تکامل کسب و کار جایگاه یکصد و دهم و در بخش نوآوری رده نودم را داشت.

امتیاز کل 4/09 ایران در شاخص رقابت پذیری

با توجه به رتبههای به دست آمده، به هر کشور امتیازی میدهند که هر قدر بیشتر باشد، اقتصاد آن کشور از رقابت پذیری بالاتری برخوردار خواهد بود.

بر پایه جدول منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، سوئیس با امتیاز 5/76 در جایگاه نخست و گینه با امتیاز 2/84 به عنوان آخرین کشور حاضر در این جدول قرار دارد.

پس از سوئیس، به ترتیب سنگاپور، آمریکا، آلمان و هلند در رتبههای برتر از نظر این شاخص قرار دارند.

در منطقه خاورمیانه قطر و امارات با کسب رتبههای چهاردهم و هفدهم بالاترین جایگاه را از آن خود کردهاند. پس از آن عربستان (بیست و پنجم) و ترکیه (پنجاه و یکم) قرار دارند.

امتیاز کل ایران در شاخص رقابت پذیری 4/09 به دست آمد که در مقایسه با برخی کشورهای مسلمان و منطقه مانند مالزی (با امتیاز 5/23 و رتبه هجدهم)، عربستان (با امتیاز 5/07) و ترکیه (با امتیاز 4/37) کمتر است.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد ایران در سال میلادی گذشته در شاخص رقابت پذیری پیشرفت کرده و رشد داشته است؛ هرچند هنوز به رتبه 62 خود در سال 2011 نرسیده است و با آن فاصله دارد.

ایران در سال 2012 در رتبه 66، سال 2013 با سقوط 16 پلهای در رتبه 82 و در سال 2014 در رتبه 83 ایستاد.

بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 با 9 رتبه ارتقا به جایگاه هفتاد و چهارم رسید.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات

رکوردشکنی تاریخی در بازار فلز سرخ

فلزات و معادن

رشد یکپارچه قیمت پتروشیمی‌ها

نفت، گاز و پتروشیمی

برنج های وارداتی سالم هستند؟

غذایی و کشاورزی

قیمت پایه 30 اردیهشت ماه محصولات پتروشیمیایی

نفت، گاز و پتروشیمی