زور ایرلاین‌ها به نفتی‌ها چربید؛

احتمال تهاتر بدهی با بدهی

طرح کارتی شدن سوخت هواپیما نیامده لغو شد و لابی قوی‌تر ایرلاین‌ها جواب داد. شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی هفته گذشته توانستند فقط یک روز حرف خود را به کرسی بنشانند و طرح کارتی شدن سوخت هواپیما را اجرایی کنند.

هفته گذشته شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی اعلام کرد که ایرلاینها از این پس باید به صورت نقدی بهای سوخت را بپردازند و طرح کارتی شدن سوخت برای هواپیماها را اجرایی کرد اما ایرلاینها به این اقدام واکنش شدید را نشان دادند و حتی تهدید به کنسل کردن پروازها کردند.

قرار بر این بود که این طرح به صورت پلکانی از اول شهریور در چند فرودگاه کلید بخورد و تا پایان شهریور در تمام فرودگاههای کشور اجرایی شود اما در نهایت لابی قوی تر ایرلاینها جواب داد اعلام شد که اجرای این طرح تا یک ماه به تعویق میافتد اما گویا قرار است این طرح به طور کلی حذف شود.

مدیران شرکتهای هواپیمایی معتقد هستند که در هیچ کجای دنیا به این شیوه یعنی پرداخت نقدی و کارتی شدن هواپیماها سوختگیری نمیکنند و از سوی دیگر بین ایرلاینها و شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی ضمانتنامه بانکی وجود دارد و هر ماه هزینه سوختگیری تسویه میشود.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه اساسا طرح کارتی شدن سوختگیری امکان اجرا ندارد، گفت: در 5 ماه گذشته پرداخت بهای سوخت ایرلاینها به شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی یک روال منطقی و خوبی داشت و شرکتهای هواپیمایی با دریافت صورت حسابها از سوی شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی، هزینه سوختگیری در طول یک ماه را میپرداختند.

وی با بیان اینکه اشکالی در این سیستم پرداخت وجود نداشت، ادامه داد: در حالی دولت کارت سوخت خودروها را جمع آوری میکند، کارتی کردن سوخت هواپیماها منطقی نیست. این مکانسیم ممکن است پرواز ایرلاینها را مختل کند.

اسعدی سامانی با بیان اینکه بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی از زمانی شروع شد که به صورت غیر قانونی برخلاف مصوبه مجلس قیمت سوخت افزایش یافت، ادامه داد: آن زمان هم بدهیها قسط بندی شدند و ایرلاینها در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط اقدام کردند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه در این یک ماه جلساتی با شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی خواهیم داشت، گفت: اینکه روش جدیدی برای پرداخت بهای سوخت ابداع شود درست نیست و معتقدیم این طرح نمیتوان اجرا ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تهاتر بدهیهای دولت به ایرلاین و بدهی ایرلاینها بابت بدهیهای سوختی وجود دارد، گفت: برخی از شرکتهای هواپیمایی بابت پروازهای تکلیفی که انجام دادهاند از دولت طلبکار هستند که رقم آن به  1300 میلیارد تومان میرسد.

اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی موضوع تهاتر را میپذیرد، اظهار داشت: پرداخت بدهیهای دولت از طریق تهاتر مصوبه قانونی است و دولت موظف به اجرای آن است.

چندی پیش «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که شرکتهای هواپیمایی چیزی حدود 5200 میلیارد تومان به دستگاهها و نهادها بدهکار هستند که طبق اعلام شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی سال گذشته میزان بدهی ایرلاینها به این شرکت 700 میلیارد تومان بود.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات