بلومبرگ بررسی کرد:

آیا دوران معیار قرار دادن شاخص GDP به سر آمده است؟

تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج‌ترین مقیاس برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است؛ اما امروزه با رشد تکنولوژی اعتبار این شاخص بیش از پیش زیر سوال رفته است.

مشاهده نظرات