طیب‌نیا:

امروز نه رکود داریم نه تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست نادرست دولت قبل در روابط خارجی، باعث شده بود ایران در انزوا قرار گرفته و اجماعی بزرگ از کشورهای مختلف علیه ایران شکل گیرد؛ چنین اجماعی فرصت را در اختیار دشمن قرار داده بود که پرونده‌ی هسته‌ای را دست‌آویز قرار داده و بر شدت‌ تحریم‌ها بیفزاید.

علی طیبنیا پیش از خطبههای نماز جمعهی این هفته تبریز، با بیان مطالب بالا افزود: دولت تدبیر و امید، کشور را در شرایطی به دست گرفت که ایران درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا و هم پیمانانش بود.

وی ادامه داد: آنان تلاش داشتند با تحریم، حقوق هستهای ملت ایران را پایمال کنند. آنان میدانستند که اقتصاد ایران و بودجه دولت به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است؛ از اینرو تلاش خود را برای محدود کردن صادرات نفت ایران به کار بستند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در نتیجهی این محدودیتها، درآمدهای ناشی از صادرات نفتی در شروع به کار دولت تدبیر و امید نصف شده بود و درآمد ارزی ناشی از آن نیز که در سال 1390 نزدیک به 120 میلیارد بود، با شدت یافتن تحریمها در سال 1391 به 68 میلیارد دلار و در سال 1392 به 64 میلیارد دلار کاهش یافت.

وی بیان کرد: از این رو با کاهش شدید قیمت نفت، درآمد ارزی دولت در سال 1394 به 33 میلیارد دلار رسید؛ در چنین شرایطی دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و یارانههای مردم با مشکل مواجه شده بود. در سال 1391 و به دلیل همین کاهش درآمدها، دولت قبلی ناچار شده بود 47 درصد کمتر از سال 1390 به طرحهای عمرانی بودجه تخصیص دهد. دولت تدبیر و امید به واسطهی همین کاهش درآمدها در بسیاری از موارد ناچار بود بهای نفت صادراتی را به ارزهای نامعتبر یا در برابر کالاهای کشور خریدار نفت، دریافت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در چنین وضعیتی تأمین کالاها و نیازهای اساسی مردم پرهزینه شده و برای داشتن حداقل ذخایر کالاهای اساسی، مجبور بودیم آنها را با مشکلات فراوان و با هزینههای بالاتر تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه دیگر آن روزها گذشت که ذخیرهی کالاهای اساسی ما صرفاً در حد چند روز بود، اظهار کرد: تحریمها و سیاستهای نادرست موجب شده بود تا بیسابقه ترین رکود اقتصادی بر کشور حاکم شود. همین تورم بالا و رکود اقتصادی زمینه ساز افزایش قیمتها شد که این افزایش قیمتها تنها در مورد کالاها و خدمات مردم نبود؛ چرا که نرخ ارز هم چنین شرایطی را داشت.

به گفته او تحریمها و سیاستهای نادرست، بازارهای اقتصادی را دچار نوسانات شدید و ناآرامی کرده بود.

طیب نیا با بیان اینکه دشمنان برنامهریزی کرده بودند که سرنوشت عراق را در ایران تکرار کنند، گفت: میخواستند مرحله به مرحله تحریمها را تشدید کنند ولی حضور باشکوه مردم در پای صندوق های رأی و انتخاب دکتر روحانی در سال 1392 و همچنین تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری، تمام نقشههای شوم دشمنان ایران را برهم زد و بی ثباتی، ناآرامی و بحران جای خود را به ثبات، آرامش و رونق داد. اعتماد و حمایت مردم از دولت، پشتوانهی خدمتگزاران ملت ایران در دولت تدبیر و امید شد و نتایج مهمی را نیز به ارمغان آورد.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید توانست با حفظ عزت مردم ایران و در چارچوب حکمت و مصلحت، اجماع علیه ایران را به مسابقهای برای ایجاد رابطه سیاسی و اقتصادی با ایران بدل کند و همچنین پروژهی ایران هراسی شکست خورده و هیئتهای بلند پایه سیاسی در صف سفر به ایران برای گسترش روابط قرار گرفتند.

طیبنیا گفت: دولت در این مدت توانست مذاکرات هستهای را با حفظ حقوق هستهای ایران از سر گرفته و در عین حال جلوی تشدید تحریمها را نیز بگیرد و همچنین این دولت توانست به رکود تورمی خاتمه داده و رشد اقتصادی را جایگزین آن کند. دولت با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی را مثبت کرده است و در بهار امسال نیز نسبت به زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد 4/4 درصدی اقتصاد بودیم.

به گفته وی نرخ تورم که در سال 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود الان تک رقمی شده است. امروز نه رکود داریم و نه تورم؛ هدف دولت این است که رشد پنج درصدی اقتصاد را در سالجاری تجربه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: امروز در سایه تصمیمات دولت صادرات غیرنفتی به مسیر رشد بازگشته است. عصاره و ریشهی اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیر نفتی و قطع وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است. در سال گذشته خوشبختانه تمام نیاز کشور برای واردات کالاهای مختلف صرفاً از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شد.

وی بیان کرد: زمانی سهم درآمدهای نفتی در منابع دولت حدود 80 درصد بود، ولی در سال 1394 سهم نفت در درآمدهای دولت از منابع بودجهای کشور به 31 درصد رسید. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به ما میگوید که باید سهم نفت را همواره کاهش داده و امید است روزی به مرحلهای برسیم که سهم نفت در منابع بودجهای کشور صفر شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچیزی که در اقتصاد مقاومتی دنبال میشود، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که از ظرفیتهای درونی اقتصاد کشور سرچشمه بگیرد و مبتنی بر نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآزموده ایرانی باشد.

وی ادامه داد: بدون رشد اقتصادی و بدون افزایش توان تولید ملی، امکان سربلندی و اعتلای ملت ایران در عرصهی بین المللی فراهم نمیشود.

طیبنیا اضافه کرد: شما مردم شریف آذربایجان در تاریخ ایران مبدأ تحول بودهاید و دانش و فناوری جدید و صنعت از طریق این استان وارد کشور شده است؛ از این رو انتظار داریم که امروز این استان وضعیت مناسبتری در عرصه ی تولید مبتنی بر دانش و فناوری داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر میخواهیم در برابر تکانههای خارجی مقاومت کنیم لاجرم باید تولیدی درونزا داشته باشیم و باید بتوانیم وابستگی اقتصاد کشور را به نفت کاهش داده و نهایتا قطع کنیم. امروز نفتمان را به هر جا و به هر مقدار که میخواهیم میفروشیم و بهای آن را نیز به ارزهای معتبر دریافت میکنیم. امروز صادرات نفت ایران به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش یافته است و دولت توانست علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت، اثر این عوامل بر بازار ارز را کنترل کرده و دیگر خبری از جهشهای بیش از 90درصدی نرخ ارز در یک سال نیست.

وی ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی نیز از حدود 97میلیون تن در سال 1392 به 112میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است. خرید تضمینی گندم از 4/08 میلیون تن در سال 1392 با 69 درصد رشد به 8/01 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است و همچنین خرید تضمینی گندم در سال 1395 حدود بیش از 11میلیون تن بوده است و بعد از 12 سال به خودکفایی در این حوزه رسیدهایم. ایران دیگر بزرگترین کشور وارد کنندهی گندم در جهان نیست، بلکه به کشور صادر کنندهی گندم تبدیل شده است؛ این یعنی تأمین امنیت غذایی مردم و افزایش قدرت مقاومت کشور در مقابل تکانههای خارجی.

طیب نیا با اشاره به تولید گاز از پارس جنوبی نیز گفت: مخازن گاز پارس جنوبی که بزرگترین مخازن گاز جهان است بین ایران و کشور قطر مشترک است و هر دو مشترکا از این ذخایر استفاده میکنند؛ متاسفانه ما نتوانسته بودیم از سهم خود به میزان حق خود استفاده کنیم که با افزایش ظرفیت در میادین پارس جنوبی به زودی به میزان برداشت کشور همسایه در سالجاری خواهیم رسید.

وی یادآور شد: پوشش گاز رسانی به روستاها نیز در این مدت از 55 درصد در خرداد سال 1392 به 67 درصد در اردیبهشتماه سالجاری افزایش یافته و همچنین بهرهمندی جمعیت کل کشور از گاز طبیعی به 90 درصد رسیده است. از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1394 گاز رسانی به بیش از 6200 روستا و 60 شهر انجام شده است و برای اولین بار نیز طرح گاز رسانی در استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات