راه‌اندازی طرح آهن اسفنجی فولاد میانه تا ابتدای زمستان

بخش آهن اسفنجی طرح استانی فولاد میانه تا ابتدای زمستان جاری راه‌اندازی می‌شود.

بخش آهن اسفنجی طرح استانی فولاد میانه تا ابتدای زمستان جاری راهاندازی میشود. به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رئیس هیات عامل ایمیدرو پس از بازدید از طرح فولاد میانه و برگزاری نشست با مجری، پیمانکاران و مشاوران این طرح خبر داد که پروژه فولاد میانه از جمله طرحهای استانی فولاد است که در سال جاری به مدار تولید میپیوندد.

مهدی کرباسیان تصریح کرد: تا انتهای سال 95 بخش آهن اسفنجی چهار طرح استانی فولاد راهاندازی خواهند شد. طرح فولاد میانه از جمله پروژههایی است که از سیستم «احیای مستقیم ایرانی پررد» بهره میبرد که از سوی متخصصان داخلی بومیسازی و به ثبت رسیده است. وی اشارهای به شرایط ابتدای دولت یازدهم در سال 92 کرد و گفت: طرحهای توسعهای کشور از جمله پروژههای استانی فولاد، در شرایطی فعال شدند و امروزه در حال نزدیک شدن به زمان راهاندازی هستند که خزانه کشور خالی، تحریمها و تورم در اوج و در عین حال نرخ رشد اقتصادی به پایینتر از منفی 6 درصد رسیده بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عبور کردن از رشد 4 درصدی اقتصاد، به معنی افزایش بیش از 10 پلهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. همچنین اقتصاد از تلاطم سالهای گذشته به وضعیت آرامش کنونی رسیده و نرخ تورم نیز از 10 درصد نیز پایینتر آمده است.

مشاهده نظرات