اتاق بازرگانی تهران از تحولات پایه پولی و ضریب فزاینده گزارش داد

کاهش قدرت خلق پول در 2 ماه نخست

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی با عنوان توقف روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی و استمرار روند کاهشی ضریب فزاینده پولی در دو ماهه نخست سال 1395، معتقد است که ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت 95 نسبت به اسفند 94 کاهش یافته و روند صعودی آن متوقف شده است زیرا با رشد پایه پولی، نسبت نقدینگی به پایه پولی کمتر شده است.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات