در ٢ سال گذشته

صادرات محصولات پتروشیمی ایران ٤٦ درصد افزایش یافت

رئیس جمهوری گفت: در صنعت پتروشیمی، اقدام های مطلوبی در زمینه تولید و صادرات انجام شده است، تولید محصولات پتروشیمی در ٢ سال گذشته حدود ١٤ درصد و صادرات ٤٦ درصد افزایش یافت.

به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، عصر چهارشنبه (سوم شهریورماه) در دیدار اعضای هیئت دولت با حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که برای حل کامل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر در سال هستیم، گفت: از طریق شرکتهای دانش بنیان، ٤٠ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

متن کامل سخنان دکتر روحانی در دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

حضرتعالی با بیان این که امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، همه ما را راهنمایی کردید در یک مسیر صحیح برای تلاش و کوشش جهت ایجاد شرایط مناسبتر اقتصادی کشور و البته این رهنمود جنابعالی برای ما نعمتی بود، دولت امروز با انگیزه بیشتر برای مقاومسازی اقتصاد کشور تلاش میکند و این نکات در گزارش امروز در محضر شما و تا جایی که فرصت اقتضا میکند از سوی معاون اول و برخی از وزرا ارائه میشود و انشاالله این مسیر را ادامه خواهیم داد.

اقتصاد مقاومتی برای اجرای اهداف بلندی بود که در چشمانداز مورد تاکید حضرتعالی بود که آن مقاومسازی اقتصاد، عدالتمحوری اقتصاد و رفاه عمومی بود و بنابراین در اقتصاد مقاومتی با رویکردهای پنجگانه درونزا بودن، برونگرا بودن، دانش بنیان بودن، عدالتمحور بودن و مردمنهاد بودن، برای رشد و شکوفایی اقتصاد تلاش گستردهای آغاز شده و انشاالله ادامه خواهد یافت.

در محضر جنابعالی باید عرض کنم که در طول سه سال گذشته دولت میتواند با توجه به شرایط بینالمللی و منطقهای و اقتصادی، کارنامه قابل قبولی داشته باشد و تقدیم محضر شما کند.

در سیاست داخلی، خارجی، امنیت و ثبات کشور و مسایل فرهنگی و علمی قدمهای بسیار مهمی برداشته شده، اما چون سال اقتصاد مقاومتی است من عمدتا راجع به مسئله اقتصادی میخواهم عرض کنم.

ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی شاید، بزرگترین دستاورد این دولت در طول تلاشهای سه سال گذشته بوده است و بیتردید هم حرکت در مسیر رشد اقتصادی، پایهاش ثبات و آرامش اقتصادی است، اگر ثبات اقتصادی نباشد، آینده تاریک و مبهم خواهد بود، سرمایهگذاری برای تولید نمیشود، پولها بیشتر در مسیر واسطهگری مصرف میشود و ما به اهداف آن رشد شتابانی که مورد نظر اقتصاد مقاومتی است، نخواهیم رسید و از طرف دیگر ثبات اقتصادی باعث مقاومسازی اقتصاد میشود که اقتصاد در برابر تکانه های خارجی و فشار خارجی شرایط ثبات خودش را از دست ندهد و بتواند مسیر اقتصادی را ادامه دهد.

در سالهای گذشته بخاطر نبود ثبات اقتصادی، بدخواهان و دشمنان از طریق تحریم اقتصادی توانستند به ما فشار وارد کنند، همواره مورد تاکید حضرتعالی بوده که اقتصاد را باید به گونهای بسازیم که اگر روزی باز هم بدخواهان هوس تحریم کردند ما به خود نلرزیم، بایستیم و مقاومت کنیم و ثبات اقتصادی را حفظ کنیم، در سالهای ٩٠ و ٩١ ما دیدیم فشار تحریم باعث شد که درآمد نفتی ما حدود ٤٠ درصد کاهش پیدا کرد و با کاهش درآمد نفتی، با رشد منفی تولید ملی به میزان ٦,٨ دهم درصد و با تورم شدید به میزان ٤٠.٤ دهم درصد مواجه شدیم و همین فشار را بدخواهان ما یکبار دیگر در سال ٩٣ میخواستند بر ما وارد کنند.

حضرتعالی بیش از همه در جزییات امر هستید که توافق هستهای ما ٨ ماه زودتر باید انجام میشد، اما طرف مقابل ما دل بست به این که از طریق برخی از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و کاهش بهای نفت، بر ما فشار وارد کند تا به این ترتیب بتواند در مذاکرات از ما امتیاز بگیرد و ما از مواضع اصولی مان کوتاه بیاییم.

در اواخر سال ٩٣ یک مرتبه قیمت نفت کاهش پیدا کرد و مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود آورد و در سال ٩٤ ما ٥٥ درصد کاهش درآمد نفتی داشتیم، اما در عین حال در برابر این فشار، با هدایتهای حضرتعالی ایستادگی و مقاومت کردیم و در یکسال گذشته با بررسی که برخی از محققین اقتصادی ما انجام دادند، کشورهای تولیدکننده و صادرکننده اصلی نفت، رشد اقتصادیشان و شرایط تولید ملیشان، از ٢,٤ تا منهای ٨ بوده و ما بحمدالله در طول یکسال گذشته و در سالی که پیش رو داریم، شرایط بهتری نسبت به همه کشورهای تولیدکننده نفت خواهیم داشت و اگر به رشد ٥ درصدی که هدف ما است، برسیم از همه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت در این زمینه سبقت خواهیم گرفت و این در سایه ثبات و آرامش اقتصادی بوده که بر کشور ما حاکم است و  امیدواریم بتوانیم این ثبات و رشد را ادامه دهیم.

البته مشکلات فراوانی پیش رو داریم که باید برای آنها راه چارهای در نظر بگیریم، بودجه ما از نظر منابع و مصارف دارای تعادل نیست، بهرهوری ما رشد بسیار کمی دارد و باید در زمینه بهرهوری تلاش شود و در این زمینه دولت الکترونیک میتواند به ما بسیار کمک کند تا بتوانیم از هزینه هایی که میکنیم با کارایی بیشتری بهرهبرداری و استفاده بکنیم.

مسئله دوم، رشد تولید ملی است. بحمدالله در بخشهای مختلف حرکت ما به سمت رشد در تولید ملی بوده است، در زمینه نفت و گاز که راهبردی است، میزان صادرات نفت از یک میلیون و ٢٣٠ هزار بشکه در روز به ٢ میلیون و ٥٧٩ هزار در روز رسیده است، در زمینه تولید هم از ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه به روزانه ٣ میلیون و ٨٥٠ هزار رسیده که حرکت بسیار خوبی در زمینه نفت بوده  است.

ظرفیت تولید گاز ما طی این دوره زمانی روزانه ١٥٠ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده و تقریبا ٢٥ درصد اضافه شده است، در زمینه رساندن گاز به روستاها یک حرکت جهادی خوبی شروع شده، در زمینه پتروشیمی، حرکت خوبی در زمینه تولید و صادرات انجام گرفته است، تولید ما در بخش پتروشیمی در ٢ سال گذشته تقریبا حدود ١٤ درصد و صادرات ٤٦ درصد افزایش یافته است.

تراز تجاری ما در بخش بازرگانی در آغاز کار دولت در سال ٩٢، منهای ٨,١ بود که این رقم پارسال، منهای ٣.٤ دهم شده است، یک فاصله بسیار خوبی است و ما در مسیر خودکفایی در حرکت هستیم، در بخش کشاورزی حضرتعالی مستحضر هستید در زمینه آبیاری مدرن، زهکشی و کانالکشی، رشد بسیار خوبی در ٢ تا ٣ سال گذشته داشتیم.

در حوزه برق، ٦ هزار مگاوات برقی که اضافه شد توانستیم یک تعادلی را در این زمینه بوجود بیاوریم، در زمینه خدمات شرایط کشور بحمدالله نسبت به گذشته خوب است، هم در زمینه حمل و نقل، قدرت ما در تخلیه و بارگیری بنادر ما در طول این مدت ١٦ درصد افزایش پیدا کرده است، در حمل و نقل دریایی، رشد بسیار خوبی داشتیم در کریدور هوایی، پروازهایی که از کریدور هوایی ایران عبور میکند، تقریبا ٢ برابر شده است.

در زمینه ریل که مورد توصیه حضرتعالی همیشه بود، تلاش خوبی شده است. ما ٤٥٧ کیلومتر ریل را به ثمر رساندیم و ٧٠٠ کیلومتر تراکبندی شده که اگر بودجه ما کافی بود، امسال میتوانستیم به ثمر برسانیم.

در بقیه بخشهای خدمات هم حرکتهای خوبی انجام شده است، در بخش شرکتهای دانش بنیان، ٢ هزار و ٥٠٠ شرکت فعال شده و از تسهیلات مورد نظر دولت و صندوق نوآوری و شکوفایی، استفاده میکنند.

٤٠ هزار اشتغال مستقیم در زمینه شرکتهای دانش بنیان بوجود آمده و ١١ هزار میلیارد درآمد این شرکتها بوده است، حرکت خوبی در همه این زمینه ها شروع  شده و انشاء الله ادامه خواهیم داد.

در برابر مسیر خوب رشدی که در تولید ملی داریم البته مشکلات فراوانی هم پیش روی ماست، در بخش اقتصاد که باید برای آنها راهحل پیدا بکنیم مهمترین معضل ما که بارها محضر جنابعالی هم عرض شده، مسئله اشتغال است، هم اکنون در کشور طبق مرکز آمار که در هیئت دولت هم چندی پیش مطرح شد، ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بیکار داریم، امروز طبق این آمار، ٥ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر افرادی که دارای تحصیلات تکمیلی و یا دانشجو هستند، آمار بیکاری ما برمبنای کلی ١١ درصد است.

اما وقتی این آمار با توجه به سن و جنسیت سنجیده میشود، آمار بیکاری در میان جوانان و بانوان بالا است و محاسبات تیم اقتصادی ما این را میگوید که اگر ما همین بیکاری را حفظ کنیم یعنی بیکاری ١١ درصد اضافه نشود، باید سالانه ٦٨٥ هزار شغل ایجاد کنیم، در واقع یک اشتغال نزدیک به یک میلیون نفر میخواهیم تا مردم احساس کنند مسئله بیکاری حل و فصل شده است، این کار سرمایهگذاری و تلاش بزرگ میخواهد و همه باید در این مسیر همگام شویم.

مشکل دوم، مشکل بانکهاست، در اقتصاد اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم بانکها باید وارد عمل شوند، البته در زمینه بانک قدمهای خوبی در این ٢ تا ٣ سال برداشته شده است، اکنون کارمزد تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده و در ارتباط با تسهیلاتی که بانکهای ما به بخش تولید اختصاص میدهند، امسال شرایط از پارسال بهتر بوده است، در ٤ ماهه نخست امسال این میزان تسهیلات نسبت به ٤ ماه پارسال ٣٠,٨ دهم افزایش داشته است.

همه امید ما این است که امسال بتوانیم یک حرکت خوبی را که سال اقدام و عمل است در زمینه اقتصاد مقاومتی بوجود بیاوریم که مردم ما انشاء الله در پایان سال شاهد باشند که حرکت خوبی در این زمینه بوجود آمده است، در عین حال بانکهای ما مسایل ریشهای و مشکلات اساسی دارند که باید این مشکلات حل و فصل شود، در این زمینه یک بستهای برای حل و فصل مسایل بانکی آماده و اعلام شده و در حال دنبال کردن  اقدامهایی هستیم، اما در عین حال در زمینه بانکها، همچنان مشکلاتی پیش رو داریم.

در زمینه بدهی دولت که از گذشته بوده و اکنون هم وجود دارد باید فکری بکنیم، نمیشود بدهیها ادامه پیدا کند و این بدهی بار سنگینی بر دوش بانکها، بانک مرکزی، پیمانکاران و بخشهای تولیدی ماست که باید برای آن راهحل پیدا کنیم.

در زمینه آب، مشکلات اساسی داریم. حضرتعالی مستحضرید با کمک و حمایت جنابعالی قدمهای خوبی در زمینه مهار آبهای مرزی، برداشته شده است، اما در عین حال در زمینه منابع آبی بخاطر برداشتهای بیرویه و گاهی حتی سدسازیهای غیردقیق و بی حساب، مشکلات اساسی و ریشهای وجود دارد و باید برای آنها اقدام موثری انجام بگیرد، همچنین در زمینه محیط زیست ما وارد مشکلات جدی شدیم، این مشکلات از قبل هم بوده، ولی هرچه جلو میرویم مشکلات بیشتر میشود، دولت قدمهایی را در این زمینه برداشته است.

در زمینه اصلاح سوخت مصرفی، تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده، امسال قدمهای خوبی برداشته شده که ادامه مییابد، اما در عین حال مشکلات بالاتر از این حرفهاست.

شرایط صندوق بازنشستگی ما که شرایط بسیار سخت و سنگینی دارد و اگر به راهحل اساسی در این زمینه دست نیابیم، با مشکل بزرگ روبهرو میشویم، هریک از اینها میتواند واقعا اگر درست برنامهریزی نکنیم به معضل بزرگ بدل شود.

میخواهم شرایط درآمدی و اقتصادی را با یک آمار در محضرتان عرض کنم، در سالهای ٨٥ تا ٩٠ به طور متوسط درآمد نفتی ما در سال ٨٤ میلیارد دلار بوده است، در سالهای تحریم یعنی سالهای ٩٠ تا ٩٣ این رقم به طور متوسط ٦٣ میلیارد دلار شده است.

در سال گذشته یعنی سال ٩٤ اگر شرایط مذاکرات و برجام به ما کمک نمیکرد، درآمدهای نفتی ما زیر ٣٠ میلیارد درآمد بود که در نهایت به ٣٤ میلیارد دلار رسید و امسال پیشبینی ما ٣٦ میلیارد دلار است که مقایسه آن حتی با سالهای ٩٠ تا ٩٣ چیزی نزدیک نصف است.

ما از لحاظ منابع درآمدی مشکل جدی و اساسی داریم و برای آن باید راهحلی پیشبینی کنیم، برای این که بتوانیم این معضلات را حل کنیم راهی جز این وجود ندارد که در مشکلات پیش رو اجماع نظر داشته باشیم و همه قوا و ارکان کشور در این زمینه کمک کنند تا با هدایتها و حمایتهای حضرتعالی بتوانیم از این معضلات عبور کنیم، البته من هم نسبت به شرایط امسال در کل امیدوارم و هم نسبت به آینده و ما به حول قوه و الهی میتوانیم از این معضلات عبور کنیم و اقتصاد مقاومتی میتواند مسیر و راهحل خوبی برای عبور از این معضلات باشد.

اما در عین حال باید ٢ شرط که شرط لازم و ضروری است تامین شود، یکی مسئله اعتماد و سرمایه اجتماعی میان همه نظام است، بویژه که ما داریم به سمت ٤٠ سالگی انقلاب میرویم و باید اشاء الله خودمان را آماده کنیم برای یک شرایط خوب در ٤٠ سالگی انقلاب اسلامی و همه مردم ما شاهد باشند که این انقلاب و نظام برای زندگی مادی و معنوی مردم و برای کشور به غیر از مسئله استقلال و عزت و حفظ تمامیت ارضی کشور و کمک به مظلومین عالم، چه اقدامهای موثر و مهمی انجام داده است، اعتماد بین مردم و نظام و بویژه بین مردم و دستگاه اجرایی و دولت بسیار مهم است.

در مسأله دریافتهای نامتعارف اقدامهای خوبی شروع شد، حضرتعالی دستور دادید و ما هم اقدامهای بسیار خوبی انجام دادیم که خدمت جنابعالی عرض شده است، اگر بخواهیم در تبلیغات دوباره شروع کنیم و شرایط را دوباره بازآفرینی کنیم که این روزها در رسانه ها حتی در رسانه ملی هم دارم مشاهده میکنم، این به کل نظام و اعتماد مردم صدمه میزند، چون این مسئله دستگاه اجرایی نیست، این مشکل مربوط به کل کشور است و همه نهادها و ارگانها را در بر میگیرد، ما اقدامهای خوبی در این زمینه در حد توانمان انجام دادیم و باز هم ادامه خواهیم داد، اما بازخوانی مسئله به نظر من مشکلآفرینی خواهد کرد.

همچنین مسئله امید مردم بسیار مهم است، هرچه در این مدت به دست آوردیم در سایه اعتماد، سرمایه اجتماعی و امید بوده و چیز دیگری ما نداشتیم و اگر در زمینه مسائلی که مربوط به کل نظام است و ربطی به دستگاه اجرایی ندارد به هم کمک نکنیم و امید مردم نسبت به آینده لطمه ببیند، همه زیان خواهند کرد.

در شرایطی که ما میخواهیم در کشور سرمایهگذاری شده و رونق اقتصادی ایجاد شود، گاهی میبینیم برخی از ناهماهنگیها بین دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی به اعتماد مردم لطماتی میزند که نمیخواهم در اینجا باز کنم و توضیح دهم.

به هرحال هماهنگیهای ما باید بیشتر بشود، مسائل مربوط به کل نظام به عنوان مسائل اجماع ملی باید پیش روی ما باشد و در پایان در محضر جنابعالی از همه کسانی که از دولت در طول این سه سال و همچنین در سالهای گذشته در طول بعد از انقلاب، به مردم این سرزمین و به انقلاب اسلامی خدمت کردند، تشکر میکنم.

واقف هستم که برخی از کارگزاران، کارمندان و کارگران ما در شرایط راحتی نیستند و بار بسیار سنگینی امروز بر دوش دارند و این هفته، هفته همه آنهاست هفته همه دولتی ها و خادمان به مردم است.

امیدواریم از حمایتهای حضرتعالی مثل گذشته برخوردار باشیم و از رهنمودهای جنابعالی که همیشه برای ما راهنما بوده و راه را به ما نشان داده، استفاده کنیم، ما در مذاکرات هستهای اگر موفقیت داشتیم در سایه رهنمودهای جنابعالی بود.

امروز اگر میتوانیم در برابر طرف مقابل ایستادگی کنیم بخاطر دستورات و رهنمودهای جنابعالی است، امروز یک فضای خوبی در مجموع کشور وجود دارد و امیدواریم این فضا را حفظ و از آن استفاده بکنیم به گونهای که رضایت خداوند، رضایت مردم و رضایت خاطر جنابعالی را فراهم کنیم.

مطالب مرتبط
افزایش 6 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی
پتروشیمی کردستان به زودی به بهره برداری می‌رسد
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته پایانی مرداد ماه 1395
پتروشیمی مارون در اوج
روایت منحصر به فرد صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم
مشاهده نظرات