مدیرعامل نفت و گاز پارس مطرح کرد

بیکاری و رکود فراگیر در صنعت نفت بدون اجرایی شدن قراردادهای جدید

مدیرعامل نفت و گاز پارس گفت: بیکاری و رکود فراگیر در صنعت نفت بدون اجرای قرادادهای جدید نفتی قابل پیش‌بینی است.

علیاکبر شعبانپور در نشست آموزشی قراردادهای نفتی در وزارت نفت با بیان اینکه برای توسعه میادین نیاز به سرمایه گذاری داریم،گفت: باید بتوانیم از سرمایه خارجی در میادینی که ریسک دارد و به تکنولوژی و مدیریت نیاز دارد استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: آمدن شرکت های خارجی به این معنی نیست که کار به شرکتهای خارجی واگذار میشود، مثلاً هفده سال پیش خطوط لوله دریایی در لولهسازی اهواز ساخته شد و توانمندیهای شرکتهای ایرانی در ساخت سکو، خطوط لوله و ساخت پالایشگاه فرصت خوبی برای گرفتن پروژهها فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در بخش راهاندازی رکورد ما سریع تراز خارجیها بوده است ولی در ساخت کلی مثلاً اجرای فاز 12 حدود 10 سال طول کشیده است.

وی با بیان اینکه پس از پایان پروژههای فعلی، یارد خرمشهر شرکت تأسیسات دریایی و همچنین یارد شرکت ایزوایکو تا نیمه اول 96 تخلیه و خالی خواهد شد، گفت: حتی 10 سکوی یارد بوشهر نیز که به دلیل مشکل صدرا معطل مانده است، با پیگیریهای وزیر نفت و وارد شدن قرارگاه از اواخر سال آینده تا میانه سال 97 حمل و آن یارد هم خالی خواهد شد.

وی تأکید کرد: پالایشگاه ها هم به زودی به پایان میرسند و رکود و بیکاری عظیمی حادث خواهد شد و در نیروگاهسازی، مبدلسازی، مخزنسازی، سیستمهای کنترلی و امثال آن، ظرفیتهای ایجاد شده متوقف خواهد شد، چنان که باید الان قرارداد ببندیم تا سال 96 و 97 تبدیل به کار شود.

وی افزود: الان افت فشار در پارس جنوبی داریم و برای ایستگاههای تقویت فشار در دریا امکانات و مهندسی و زیرساخت لازم نداریم.

وی لایه نفتی پارس جنوبی را یکی دیگر از موارد طولانی شدن اجرای پروژه به دلیل تأخیر پیمانکاران داخلی دانست.

مشاهده نظرات