حراج ۳۰ میلیارد تومانی فرش‌های نفیس

نخستین حراج تخصصی فرشِ ایران در خانه حراج ملی برگزار شد. در پایان این حراج ۲۱ تخته فرش با بهای نهایی ۳۰میلیارد تومان از سوی مجموعه‌داران خریداری شد.

شامگاه ۵ شهریور، نخستین حراج تخصصی فرش ایران در خانه حراج ملی با حضور بازیگران، سفیران، کاردارهای دیگر کشورها و مجموعهداران فرش برگزار شد. جمشید مشایخی، داریوش ارجمند، مهتاب کرامتی و علی معلم ازجمله هنرمندان حاضر در این حراج بودند. در این مراسم همچنین محبوبه کاظمی (مجموعهدار فرش) و نیکلاس هاپتون (کاردار انگلستان در ایران) شرکت داشتند. در نخستین حراج تخصصی فرش؛ ۲۱ تخته فرش به فروش رفت که موفقیتی برای یک حراج بهشمار میرود. احمد نجفی (بازیگر سینما و مجری تلویزیون) چکش این حراج را میزد.

در نخستین حراج تخصصی فرش در ایران مبلغ ۳۰ میلیارد تومان خرید و فروش شد. فرش «بهشت ایرانی»، اثر هنرمندان کاشمر، با قیمت پایه ۱۵میلیارد میلیون تومان به حراج گذاشته و فروخته شد. همچنین فرش «جنگ داراب»، با قدمت ۱۱۰-۱۰۰ سال، اثر هنرمندان تهران، با قیمت پایه ۵میلیارد تومان حراج شد که در نهایت با قیمت ۶میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان خریداری شد. حراجگذار پایه قیمت فرش «سلطان مسعود» - نو بافت اثر هنرمندان تبریز - را ۲۰۰میلیون تومان گذاشته بود که این فرش نیز با قیمت ۲میلیارد تومان فروخته شد.

فرش «شکار بهرام گور»، با قدمت ۱۵۰ -۱۴۰ سال اثر هنرمندان کاشان و فرش «هشت سرو»، با قدمت ۱۵۰-۱۴۰سال اثر هنرمندان تبریز دیگر فرشهای میلیاردی این حراج بودند که به ترتیب با قیمتهای پایه ۸۵۰میلیون تومان و ۶۸۰میلیون تومان حراج شده بودند که درنهایت با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان و یکمیلیارد و ۲۳۰میلیون تومان خریداری شدند. فرش «ستونی هریس»، با قدمت ۱۵۰ -۱۴۰سال اثر هنرمندان هریس، با قیمت پایه ۱۶۰میلیون تومان حراج شد. این فرش با قیمت ۸۵۰میلیون تومان خریداری شد. همچنین فرش «ذبیحی»، نوبافت اثر هنرمندان قم و فرش «محتشم»، با قدمت ۱۴۰-۱۳۰ سال اثر هنرمندان کاشان، با پایه ۶۰۰میلیون تومان قیمتگذاری شده بودند که درنهایت این دو تخته فرش نیز با قیمت ۶۰۰میلیون تومان فروخته شدند. فرش «زهره»، با قدمت ۶۰ -۵۰سال اثر هنرمندان تبریز، دیگر فرش میلیونی این حراج بود که با قیمت پایه ۴۴۰میلیون تومان، حراج و با قیمت ۵۷۰میلیون تومان فروخته شد.

اثر هنرمندان اصفهان، فرش «احمد شاه» با قدمت ۱۳۰ -۱۲۰سال بود که قیمت پایه آن ۴۲۰میلیون تومان بود و در نهایت نیز این فرش با قیمت ۴۲۰میلیون تومان خریداری شد. فرش «گلابتون»، با قدمت ۱۰۰ -۹۰سال اثر هنرمندان کاشان، فرش «مشاهیر»، با قدمت ۷۰ -۶۰سال اثر هنرمندان راور کرمان، فرش «ابریشم درختی»، با قدمت ۱۰۰-۹۰سال اثر هنرمندان کاشان و فرش «چهار فصل»، با قدمت ۶۰-۵۰سال اثر هنرمندان تبریز نیز دیگر آثاری بودند که در این حراج با همان قیمتهای پایه فروخته شدند و مجموعهداران برای این تختهفرشها به ترتیب ۳۵۰میلیون تومان، ۲۵۰میلیون تومان، ۱۹۰میلیون تومان و ۱۵۰میلیون تومان پول پرداخت کردند. فرش «گنبد ابریشم»، با قدمت ۸۰-۷۰سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه ۸۵میلیون تومان حراج شد که با افزایش قیمت سریع، ۱۱۰میلیون تومان به فروش رسید. همچنین فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه ۵۰میلیون تومان حراج شد که این تخته فرش نیز با دو برابر قیمت پایه ۱۰۰میلیون تومان خریداری شد.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
اشتغال بالای صنعت فرش در سایه محرومیت از بیمه‌های اجتماعی
مشاهده نظرات