معدن در نگاه دولت یازدهم

هفته دولت فرصتی است تا دولت برنامه‌های خود را جمع‌بندی کرده یا برای سال بعد برنامه‌ریزی کند. حال با توجه به اینکه دولت یازدهم در آخرین سال کاری خود قرار دارد در نتیجه تلاش می‌کند تا برنامه سال‌های گذشته خود را به مرحله اجرایی رسانده و از طرح‌ها و پروژه‌های مختلف بهره‌برداری کند.

این طرحها و پروژهها شامل بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی نیز میشود که تاثیر فراوانی بر درآمدزایی دولت دارد.

معدن در نگاه دولت یازدهم

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بهعنوان یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای رفع تحریمها آغاز شد. در نهایت گروه دیپلماسی ایران توانست مذاکرات را به نفع ایران به پایان رسانده و تحریمها را از میان بردارد. این پایان کار نبود، بلکه بخشهای اقتصادی کشور بهویژه بخش معدن در آغاز راهی جدید قرار گرفتند تا خود را با جامعه بینالملل همسو کنند. درواقع با این اتفاق دروازههای جهانی به روی ایران گشوده شد. این فرصتی بود که تمام بخشها میتوانستند از آن بهترین استفاده را داشته باشند. در این میان مسئولان بخش معدن بهویژه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در کنار توسعه بخش معدن در کشور بهویژه حوزه اکتشاف تلاش کرد حضور سرمایهگذاران خارجی در این بخش را افزایش دهد و در نتیجه آن سرعت پیشرفت در این بخش بیش از گذشته باشد.

درست از همان روزهای ابتدایی اجرایی شدن برجام رفتوآمد گروههای اقتصادی خارجی آغاز شد، رفتو آمد و مذاکراتی که بررسی برای آن از چندین ماه پیش از برجام انجام شروع شده بود. اما نکته مهم در این میان توجه ویژه دولت یازدهم به بخش معدن است. شاید یکی از اتفاقهای خوب دولت تدبیر و امید توجه به بخش معدن و صنایع معدنی کشور بود. بهطوری که در پی کاهش قیمت جهانی نفت و طرح کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت نگاه خود به بخش معدن را ویژهتر از گذشته کرد. در این میان بخش خصوصی نیز بیش از پیش انتظار حمایت از دولت را داشت تا بتواند به فعالیتهای خود رنگوبویی جدیتر بدهد.

توسعه اکتشافات معدنی

در واقع دولت یازدهم تلاش کرد با تکمیل طرحهای به جا مانده از دولت دهم وضعیت بخش معدن را مساعدتر از گذشته کند. اما در کنار این اتفاق با تعریف طرحهای توسعهای ظرفیت تولید در بخش معدن نیز افزایش یافت. نمونهای از این اقدام را میتوان در حوزه فولاد مشاهده کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاستهای دولت یازدهم در تکمیل زنجیره ارزش اظهار کرد: در ۳سال گذشته، ۲۳میلیون تن ظرفیت جدید در چرخه فولاد ایجاد شده و امسال نیز ۲۰میلیون تن ظرفیت راهاندازی خواهد شد. به نحوی که در سال آینده، ۱۱میلیون تن ظرفیت جدید در این بخش اضافه شود. جعفر سرقینی همچنین با اشاره به وضعیت تولید مس در کشور عنوان کرد: براساس برنامهریزیهایی که در حوزه مس انجام شده، قرار است تا پایان برنامه ششم ۴۴۰ هزار تن کاتد مس تولید شود که ۲۴۰ هزار تن آن به عنوان سهم صادرات لحاظ شده است. اما از سوی دیگر دولت در حوزه اکتشاف توانست اقدامات بسیار خوبی را اجرایی کند.

اکتشاف پهنهها میتواند بخش معدن را به سمت بهرهبرداری از معادن بزرگ پیشبرد.  در همینباره سرقینی تصریح کرد: حدود ۲۵درصد از سطح مساحت کشورها را تشکیل میدهند و شرکتهای معتبر با همکاری مشاورانی که در بحث اکتشافی و نیروهای دانشگاهی در حال اکتشاف در آنها هستند. بهطوری که تا اواخر سال جاری شاهد انتشار خبرهای خوبی از این اقدام خواهیم بود. به گفته سرقینی، پهنهها مقدمهای برای معدنکاری بزرگ مقیاس است زیرا تا به امروز فعالیتهای معدنی ما به غیراز ۲۰یا ۳۰معدن، کوچک یا متوسط مقیاس بوده است.  البته کشور به معادن کوچک مقیاس نیز نیاز داشته و این بدان معنا نیست که باید فعالیت آنها تعطیل شود، بلکه در کنار آنها باید چند معدن بزرگ مقیاس نیز اکتشاف شوند. از سوی دیگر در کنار وزارتخانه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز تلاشهای بسیاری در حوزه اکتشاف به ویژه در منطقه سنگان داشته و توانسته براساس این اقدامات جایزه روز ملی صنعت و معدن را از آن خود کند. درواقع تمام تلاش دولت بر آن است تا بخش معدن عقبافتادگیهای سالهای گذشته خود را جبران کند.

رییسجمهور و طرحهای معدنی

حال در راستای اقدامات دولت برای توسعه بخش معدن، نام چند طرح در میان ۸طرح بزرگی که در هفته دولت بهدست رییسجمهور افتتاح میشود، به چشم میخورد. در همینباره سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت تسهیلات بهطور متوسط یک میلیارد تومانی به هزار و ۳۰۴ طرح اقتصادی خبر داد و اسامی ۸ طرح بزرگی که قرار است از سوی رییسجمهور در هفته دولت افتتاح شود را اعلام کرد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت تسهیلات بهطور متوسط یک میلیارد تومانی به هزار و ۳۰۴ طرح اقتصادی خبر داد و اسامی ۸ طرح بزرگی که قرار است از سوی رییسجمهور در هفته دولت افتتاح شود را اعلام کرد. منوچهر طاهایی همچنین گفت: امسال در هفته دولت ۱۵۵ طرح صنعتی و معدنی در ۳۱ استان کشور با سرمایهگذاری افزونبر ۵۰هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسند. با بهرهبرداری از طرحهای یادشده در هفته دولت برای ۹هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد. ۸ طرح بزرگ و مهم از ۱۵۵ طرح صنعتی و معدنی مشخص شده قابل افتتاح در هفته دولت، قرار است از سوی رییس جمهور، معاون اول رییسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانهای مختلف به بهرهبرداری برسند.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
افزایش ۴۸ درصدی صادرات مواد معدنی
بهره‌برداری از ۲۷ پروژه و صنایع معدنی تا پایان سال
مظلوم‌نمایی از نوع معدنی
مشاهده نظرات