واردات خرما از شایعه تا واقعیت

علی رغم ممنوعیت واردات و مازاد تولید در داخل، موضوع واردات خرما از اسرائیل تعجب برانگیز است.

ایران با تولید بیش از یک میلیون تن خرما پس از کشور مصر رتبه دوم تولید و جایگاه هفتم صادرات را به خود اختصاص داده است. طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد سالانه ۵. ۷ میلیون تن خرما در دنیا تولید میشود که رقمی معادل ۱۶ درصد مصرف جهان در کشور ما تولید میشود.

حال جای سوال است که چرا علی رغم ممنوعیت واردات و مازاد تولید در داخل موضوع واردات خرما از اسرائیل مطرح است؟ اکبر آهنگران مدیر کل دفترقرنطینه سازمان حفظ نباتا، گفت: واردات قانونی در خصوص اندام گیاهی و میوهها با رعایت مسائل قرنطینهای باید صورت گیرد.

وی افزود: اگر واردات خرما از اسرائیل مراحل قانونی را طی کرده بود از این رو برای بررسی مسائل قرنطینهای باید به سازمان حفظ نباتات ارجاع داده میشد و این درحالی است که این امر صورت نگرفته است. آهنگران ادامه داد: با وجود آنکه محمولههای خرما به صورت غیر قانونی وارد مرز شده بود از این رو توسط گمرک محمولهها متوقف شد.

به گفته این مقام مسئول تا کنون جزئیات واردات خرما از اسرائیل را گمرک به ما اعلام نکرده است.

واردات خرما از اسرائیل صحت ندارد

ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات خرما از اسرائیل بیان کرد: این موضوع را بنده به هیچ عنوان تایید نمیکنیم. علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: با توجه به مازاد تولید خرما در کشور نیازی به واردات خرما نداریم.

به گفته وی خرما اسرائیل آنقدر زیاد نیست که بخواهد به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر شود. موسوی با اشاره به اینکه واردات خرما از اسرائیل عقلایی و تجاری نیست، تصریح کرد: موضوع واردات از اسرائیل تنها با اهداف سیاسی انجام شده است.

مشاهده نظرات