موسسه اعتباری حافظ فاقد مجوز است

موسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیههای قبلی بانک مرکزی در سالهای گذشته مبنی بر غیرمجاز بودن موسسه حافظ، بر اساس اخبار واصله ، این موسسه مجدداً در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن جلوگیری به عمل آمده است. بدین وسیله تاکید میشود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.

از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه جعلی از قبیل در اختیارگذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپردهگذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این موسسه غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپردهگذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ میداند.

ضمناً از هم وطنان گرامی درخواست میشود قبل از سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR  از لیست بانکها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.

مشاهده نظرات