پژو ۲۰۰۸

جزئیات فروش اولین خودرو پسابرجامی

پژو 2008 در حالی به‌عنوان اولین خودرو پسابرجامی کشور هم‌اکنون در حال تولید است که به احتمال فراوان طی دو هفته انتهایی خردادماه پیش‌فروش و تحویل آن به مشتریان نیز از اواخر تابستان آغاز خواهد شد.

آن طور که منابع رسمی عنوان کردهاند، تمام امور مربوط بهپژو 2008 اعم از فروش و خدمات پس از فروش، در ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) پیگیری خواهد شد.

2008 که نخستین خودرو حاصل از قرارداد ایران خودرو و پژو بهشمار میرود، از اوایل امسال وارد خط تولید شده و بناست با قیمتی معادل 98 میلیون و 900 هزار تومان پیشفروش شود.بر این اساس، مسوولان ایکاپ تصمیم دارند پیشفروش 2008 را پس از رسیدن تیراژ این محصول به حدی قابلقبول، آغاز کنند و این در شرایطی است که پیشبینی میشود خودرو موردنظر طی دو هفته پایانی خرداد ماه پیشفروش شود.هرچند مشخص نیست ایکاپ در مرحله اول، چند دستگاه پژو 2008 را پیشفروش خواهد کرد، با این حال طبق برنامهریزی صورت گرفته، قرار است در مجموع طی سال جاری بین 12 تا 15 هزار دستگاه از این محصول تولید و به تبع آن، پیشفروش شود.

نکته دیگر اینجاست که آغاز تحویل خودرو موردنظر به احتمال فراوان از شهریور ماه امسال خواهد بود؛ بهنحویکه ایکاپ تصمیم دارد تا پایان سال، تمام 2008های پیشفروش شده را به دست مشتریان برساند. این در شرایطی است که از همین حالا نگرانیهایی بابت بروز دلالی و واسطهگری در بازار پژو 2008 به وجود آمده است. تجربه نشان داده معمولا خودروهای جدیدی که در بازار عرضه میشوند، با افزایش قیمت بسیار زیادی در مقایسه با نرخ کارخانه مواجه و سود آن به جیب دلالان و واسطهگران میرود نه خودروسازان و مشتریان.از همین رو انتظار میرود مسوولان ایکاپ نهایت دقت را در برنامهریزی فروش پژو 2008 به کار گرفته و اجازه ندهند سرنوشت خودروهایی مانند تندر-90 و دنا و ساندرو که با صعود شدید قیمت در بازار مواجه شدند، برای این محصول تکرار شود.

مشاهده نظرات