روسیه مشتری آب پنیر ایران

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 251 تن آب پنیر، از کشور صادر شده است.

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 251 تن آب پنیر، از کشور صادر شده است. ارزش دلاری این میزان صادرات  259,950  و ارزش ریالی آن  8,428,558,939 بوده است.

 
 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

پاکستان

75,440

2,593,794,055

80,020

1

پاکستان

50,000

1,718,472,000

53,000

1

آذربایجان

2,425

55,079,724

1,698

1

ازبکستان

60,000

2,062,420,800

63,600

1

افغانستان

30,000

1,031,263,400

31,800

1

ترکمنستان

14,000

481,379,920

14,840

1

فدراسیون روسیه

20,000

486,149,040

14,992

 
مشاهده نظرات