اثر خودرویی خروج از توافق پاریس

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا پنج‌شنبه گذشته خروج آمریکا از توافق پاریس را اعلام کرد. توافق پاریس، توافقی درباره تغییرات اقلیمی است و هدف آن کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای است. ترامپ اعلام کرد این توافق محدودیت‌های اقتصادی شدیدی برای شهروندان آمریکا ایجاد می‌کند و به بهبود وضع محیط‌زیست منجر نمی‌شود.

یکی از تاثیرات احتمالی، توسعه تکنولوژی «خودروهای سبز» و تولید این نوع خودروها خواهد بود. حتی پیش از اعلام خروج آمریکا از توافق پاریس، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقد بودند که چین سریعتر از آمریکا خودروهای برقی را خواهد پذیرفت. این در شرایطی است که جری براون، فرماندار کالیفرنیا، قرار است به چین سفر کند و سیاستهای خودرویی این ایالت را به چینیها اعلام کند. ازجمله این سیاستها قانونی است که به موجب آن فروش سالانه خودروهای بدون آلایندگی که با باتری یا هیدروژن کار میکنند، باید افزایش یابد.

با توجه به این مساله که بازارهای عمده در اقتصادهای پیشرفته (شامل اروپا، ژاپن، کره و کالیفرنیا) و در اقتصادهای نوظهور (شامل چین، هند و آفریقا) به توافق پاریس متعهد هستند، خودروسازان آمریکایی معتقدند رقابت جهانی آنها را وادار خواهد کرد بهرغم خروج آمریکا از این توافق، به توسعه تکنولوژیهای سبز ادامه دهند.این در شرایطی است که بهنظر میرسد فروش خودرو در آمریکا در حال کاهش است و این مساله به این معنی است که اگر خودروسازان میخواهند فروش، درآمد و سود خود را افزایش دهند، باید بازیگرانی جهانی باشند که صرفنظر از استانداردهای میزان انتشار گازهای آلاینده و صرفنظر از خروج آمریکا از توافق پاریس، قادرند در همه نقاط جهان رقابت کنند.

در حقیقت، خودروسازان عمده آمریکایی در اولین واکنشها به خبر خروج آمریکا از توافق پاریس، بر تعهد خود مبنیبر کاهش گازهای آلاینده تاکید کردند. شرکتهای فورد و جنرال موتورز اعلام کردند خروج آمریکا از توافق پاریس بر دیدگاه آنها درباره تغییرات اقلیمی و یا برنامههایشان درمورد کاهش انتشار گاز کربن تاثیری ندارد. جنرال موتورز در بیانیهای که برای خبرگزاری سیانبیسی ارسال شده، اعلام کرده است: «جنرالموتورز از تعهدات زیست محیطی خود عقبنشینی نخواهد کرد و موضع ما درمورد تغییرات اقلیمی تغییر نکرده است. توافقنامههای بینالمللی به جای خود، ما به ایجاد محیطزیستی بهتر متعهد هستیم.» جنرال موتورز همچنین اعلام کرد حامی اقدامات اقلیمی است و تنها خودروسازی است که بیانیه «کرس کلایمت» را امضا کرده است. جنرال موتورز میگوید: «هیچ چیز به اندازه پیشتازی ما در زمینه خودروهای برقی و خودروی برقی شورولت بولت، نشاندهنده تعهد ما به محیطزیست نیست.»

شرکت فورد نیز به خبرگزاری سیانبیسی اعلام کرد این شرکت معتقد است «تغییرات اقلیمی یک مساله جدی و واقعی است و فورد به شدت به کاهش گازهای گلخانهای خودروها و کارخانههای خود متعهد است.» فورد در بیانیهای اعلام کرده است: «تعهد ما به محیطزیست موجب شده است که ما به شدت روی برقیسازی سرمایهگذاری کنیم و 13 خودروی برقی جدید به محصولات خود اضافه کنیم.» با این وجود جک نراد، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات خودرویی کلی بلو بوک، معتقد است خودروسازان آمریکایی بهرغم بیانیههایی که صادر کردهاند، از خروج آمریکا از توافق پاریس خوشحال هستند. او میگوید: «احتمالا خودروسازان خرسندی خود را از خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس پنهان میکنند، اما بسیاری از آنها خوشحال هستند که مجبور نخواهند شد خودروهایی را بفروشند که بهنظر نمیرسد مصرفکنندگان آمریکایی دوست داشته باشند.»

از سوی دیگر، خودروسازان آلمانی نگران هستند که در نتیجه خروج آمریکا از توافق پاریس، نسبت به رقبای آمریکایی خود از رقابتپذیری کمتری برخوردار شوند. این در شرایطی است که اقتصاد، جهانی شده است. فروش تنها در یک بازار برای یک شرکت خودروسازی به معنی تبدیل شدن به خودروسازی مرده است. علاوهبر این، شرکتهای خودروساز سالها تلاش کردهاند از پلتفرمی بهره ببرند که قابلیت استفاده در بازارهای گوناگون را داشته باشد. این تصور که خودروسازان بهدلیل خروج آمریکا از توافق پاریس ناگهان تعداد پلتفرمها را افزایش خواهند داد و صرفهجویی در هزینهها و حاشیه سود را کاهش خواهند داد، تصوری اشتباه است چون مغایر با منافع خودروسازان است.

در همین زمینه، ربکا لیدلند، تحلیلگر ارشد مرکز کلی بلو بوک، میگوید گرچه آمریکا از توافق پاریس خارج شده است، اما خودروهایی که در آمریکا فروخته میشوند باید مطابق با مقررات تعیین شده از سوی نهادهای دولتی همچون اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا، آژانس حفاظت از محیطزیست و هیات منابع هوایی کالیفرنیا باشند.او میگوید: «گرچه خودروسازان ممکن است از تسهیل استانداردهای سختگیرانه برای خودروهای بدون آلایندگی استقبال کنند، اما بعید است ناگهان مسیر خود را تغییر دهند و تولید شاسیبلندهای هشت سیلندر پر مصرفی را آغاز کنند که در دنیا منسوخ شدهاند و دیگر در میان مصرفکنندگان آمریکایی طرفدار ندارند.»

مایکل کربس، کارشناس مرکز آتوتریدر، میگوید: «بهرغم تصمیم دولت آمریکا برای خروج از توافق پاریس، خودروسازان جهانی باید برای رعایت قوانین سختگیرانه در کشورهایی که به توافق پاریس پایبند هستند، به توسعه خودروهای سبز ادامه دهند. در غیر این صورت نمیتوانند خودروهایشان را در بازارهای جهانی ازجمله چین بفروشند و از نظر تکنولوژیکی نیز عقب میافتند.»

برچسب ها: خودرو ترامپ
مشاهده نظرات