چگونه بفهمید کسب‌وکارتان آماده رشد است؟

اگر کسب‌وکارتان به جایی رسیده که فروش روی غلتک افتاده، مشتریانی نسبتا راضی ‌دارید و کارکنان با تعهد و اشتیاق کار انجام می‌دهند، بدانید که دوره جالبی از کسب‌وکارتان را می‌گذرانید.

الان در موقعیتی هستید که باید به تعدادی سوال جدی پاسخ بدهید. آیا تمایل دارید کمی از وضعیت موجود تکان خورده و کسبوکارتان را توسعه دهید؟ آیا امکانات لازم برای اینکه فکرهایی که در سر دارید را عملی کنید و وارد مرحلهای جدی از رشد شوید، در اختیار دارید؟ در مطالعهای که اخیرا نشریه INC در مشارکت با شرکت اوراکل در مورد شرکتهای خصوصی با سریعترین رشد در آمریکا انجام داده، وقتی این سوال مطرح شد که «بزرگترین مانع بر سر راه رشد شرکت شما چیست؟»

پاسخ شماره یک اکثر شرکتها این بود: «ناتوانی در مدیریت رشد سریع.» البته با اینکه شرکتکنندگان ناتوانی در مدیریت رشد سریع را مانع اول خود میدانستند، اما در ضمن احساس میکردند کاملا میتوانند بر آن غلبه کنند. شاهد این ادعا چیست؟ «توانایی ایجاد رشد» بعد از فروش، مهمترین دلیلی بود که میگفت چرا شرکتها میتوانند برای قرار گرفتن در لیست 5000 شرکت پرافتخار مجله INC به موفقیت برسند.  شرکتهایی که میتوانند با موفقیت رشد کنند، به رهبران بازار تبدیل میشوند. بنابراین، قبل از اینکه تصمیم بگیرید وارد مرحله رشد بالا شوید، پنج نشانه را که میتواند علامت آمادگی شما برای چنین حرکتی باشد، معرفی میکنیم:

1) مغز و قلبتان در یک راستا حرکت میکند.

ایده خوبی در ذهن داشتهاید و آن را به یک کسبوکار تبدیل کردهاید. شروع خوبی داشتهاید، اما کار واقعی از همین جا شروع میشود. مهاجرت از یک استارتآپ به یک شرکت بزرگ در حال رشد به اشتیاق، اراده و فداکاری عمیق نیاز دارد. باید با فشار و اضطراب فزایندهای دست و پنجه نرم کنید، مسوولیت زیادی را بپذیرید و همچنان بین جنبههای مختلف کار، زندگی و سلامتیتان تعادل برقرار کنید. از خودتان بپرسید آیا این شرایط برایتان خوب است؟ اگر متقاعد شدید که (فراتر از سایه تردید) فقط برای بقا ساخته نشدهاید، بلکه میخواهید همواره رشد کنید، پس آماده پریدن و افتادن در مسیر رشد هستید.

2) وضعیت مالیتان خوب است.

تبریک میگوییم! کسبوکاری را شروع کردهاید و مردم بابت محصولات و خدماتی که ارائه میکنید، پول میپردازند. به خودتان افتخار کنید، چون خیلی از استارتآپها حتی به این مرحله هم نرسیدهاند. البته، درآمد به تنهایی نشاندهنده کارکرد خوب یک کسبوکار نیست. درآمد و سود دو چیز کاملا متفاوت هستند. آیا مدل کسبوکار شما به شیوهای ساختاربندی شده که فقط امروز سود نکنید، بلکه سودآوری شما ادامهدار باشد؟ اگر الان کسبوکارتان سودآور است یا مسیری منطقی و روشن برای سودآوری پایدار و رشدکننده میبینید، در واقع در مسیر رشد هستید.

3) تیمی خوب که همه قابلیتهای مدیریت یک کسبوکار بزرگ را دارد جمعآوری کردهاید.

داستانهای بیپایانی وجود دارد از دوستان، آشنایان، همکلاسیها و همکارانی که کسبوکاری را با هم شروع کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که رفاقتها و روابط قدیمی برای داشتن یک کسبوکار موفق و رشدکننده کافی نیست. حتی تیمهایی که یک کسبوکار موفق را راهاندازی کردهاند، مجموعه مهارتهای لازم برای هدایت و رشد دادن یک کسبوکار در بلندمدت را ندارند. رشد تنها در صورتی اتفاق میافتد که همه «عوامل انسانی» مورد نیاز در کنار هم جمع شده باشند. این یعنی حتی افرادی را هم که در کسبوکارهای بزرگ کار کردهاند یا تکنولوژیهای مورد نیاز برای رشد را میشناسند، بهعنوان کارکنانی مناسب برای رشد پایدار و عمیق کسبوکارتان بهکار بگیرید. به تیمی که در حال حاضر دارید، نگاه کنید. آیا چنین افرادی عضو آن هستند؟ افرادی که توانایی رهبری و دانش مدیریت دیگران را داشته باشند؟ آیا اعضای تیمتان، خبرگان فروش، امور مالی، بازاریابی، ارتباطات و تدارکات هستند؟ اگر نه، آیا میتوانند این چیزها را یاد بگیرند؟ اگر پاسخ به سوالاتی که مطرح شد، بهطور قاطعانه «بله» است، پس تقریبا آماده رشد هستید.

4) پول نقد کافی دارید.

بحران جریان پول نقد یکی از مهمترین قاتلان شرکتهای کوچک است. کارشناسان میگویند رشد یک کسبوکار با توانایی آن برای تولید و مدیریت پول نقد هدایت میشود، نه فقط با سودآوری. وقتی کسبوکارها رشد میکنند، پول نقد بیشتری به واسطه افزایش هزینههای آنها خرج میشود؛ هزینههایی مثل افزایش کرایه مکان، تاسیسات، اضافه شدن به لیست حقوق و هزینههای انبارداری. اگر برای رشد برنامهریزی میکنید، پول نقدی که در دست دارید باید بیشتر از پولی باشد که میخواهید با آن حقوق پرسنلتان را بپردازید. اگر مطمئنید که میتوانید مخارج اضافی را پوشش دهید و هر اتفاقی را (چه پیشبینی شده و چه پیشبینی نشده) کنترل کنید، پس چشماندازتان برای رشد خوب است.

5) فرآیندها و برنامههای درست دارید.

وقتی در حال شروع کاری هستید، ممکن است دست به ابتکارات برنامهریزی نشده زیادی بزنید. اما وقتی رشد میکنید، باید فرآیندها و سیستمهای برنامهریزی شدهای داشته باشید تا بتوانید فراز و نشیبهای کار را کنترل کنید. فرآیندهای فعلی خود را به خوبی بررسی کنید. آیا به درستی روی کاغذ تدوین شدهاند؟ آیا ناکارآمدیهایی وجود دارد؟ وقتی دادههای کلیدی ناپدید میشوند، آیا نقاط سیاهی بهوجود میآیند؟ آیا در ارتباطات شما خلأهایی وجود دارد؟ در مقابل، آیا برای ایجاد فرآیندهای اتوماتیکشده و یکپارچه که به رشد کسبوکار میانجامند، واقعا تلاش کردهاید؟

آیا روی راهحل نرمافزاری مناسبی که به شما امکان دهد امور مالی، فروش و جذب استعدادها را دنبال کنید، بدون اینکه نیاز باشد وقتتان را صرف محاسبات دستی کنید، سرمایهگذاری کردهاید؟ آیا ابزارهای مناسبی که اطلاعات واقعی در مورد هزینهها، فروش، لجستیک و دیگر معیارهای ضروری به شما بدهد در اختیار دارید؟ آیا بهترین اقدامات ممکن برای کلیه کارکردهای کسبوکارتان را انجام دادهاید؟ اگر با اطمینان کامل به این سوالات پاسخ «بله» میدهید و روی انواع راهحلهایی که باعث رشد کسبوکارتان میشود سرمایهگذاری کردهاید، پس بدانید برای جهش، توسعه و موفقیت آمادهاید.

مشاهده نظرات