بوئینگ هواپیمای مسافربری بدون خلبان می‌سازد

هواپیماسازی بوئینگ از برنامه خود برای آزمایش هواپیمای مسافربری بدون خلبان تا یک سال آینده خبر داد.

نایب رییس بخش تولید هواپیماسازی بوئینگ با تاکید بر اینکه فناوری هواپیماهای مسافری بدون خلبان در مراحل ابتدایی قرار دارد گفت: در ابتدا چنین هواپیمایی برای پرواز باید به طور کامل با استانداردهای بین المللی ایمنی مطابقت داشته باشد.

وی تاکید کرد: هنوز مشخص نیست که هواپیماهای مسافربری بدون خلبان میتوانند فرود اضطراری داشته باشند یا نه.

نایب رییس بخش تولید هواپیماسازی بوئینگ در عین حال گفت: تا سال آینده سوار هواپیمایی میشویم که برای کنترل از یک هوش مصنوعی استفاده میکند و به جای خلبان تصمیم میگیرد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات